Gezondheidsmonitor

Gedragsmaatregelen coronavirus: de praktijk

Sinds half maart gelden in Nederland diverse gedragsregels, zoals zoveel mogelijk thuis werken en 1,5 meter afstand houden van anderen. Deze regels zijn erop gericht om het aantal contacten met anderen te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus te voorkómen. Hygiëneregels, zoals regelmatig handen wassen en het gebruik van papieren zakdoekjes, moeten zorgen dat het coronavirus niet wordt overgedragen als iemand contact heeft met anderen.

Gedragsmaatregelen coronavirus: factoren die van invloed zijn op het wel of niet opvolgen

Sinds half maart gelden in Nederland diverse gedragsregels, zoals zoveel mogelijk thuis werken en 1,5 meter afstand houden van anderen. Deze regels zijn erop gericht om het aantal contacten met anderen te beperken en zo de verspreiding van het virus te voorkómen. Als mensen denken dat de gedragsregels helpen om besmettingen van zichzelf of anderen te voorkómen, kan dit hun motivatie om zich aan de gedragsregels te houden versterken. Ook de inschatting hoe groot de kans is om zelf besmet te raken of anderen te besmetten, en hoe erg men dit vindt is van invloed op het opvolgen van de gedragsregels. Daarnaast speelt ook mee hoe makkelijk mensen het vinden om zich houden aan de maatregelen.

Leefstijl tijdens coronacrisis

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook tijdens de coronapandemie. Het gaat hierbij om onder andere sporten en bewegen, gezond eten, roken en drinken. Een toename in het gebruik van alcohol en tabak kan invloed hebben op de stemming en kwaliteit van slaap.

Mentaal welbevinden tijdens coronacrisis

Het besef dat men risico loopt om besmet te raken met het coronavirus en dat de maatregelen helpen om dit risico te verkleinen, kan mensen motiveren de landelijke maatregelen op te volgen. Echter, de coronacrisis zorgt er ook voor dat de vrijheid en mogelijkheden worden beperkt en men angstig wordt. Dit kan invloed hebben op onze mentale en sociale gezondheid. Als men deze negatieve gevolgen van de coronacrisis wijt aan de maatregelen, kan dat de motivatie om zich aan de maatregelen te houden verkleinen.

Vertrouwen in Nederlandse aanpak

De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de maatregelen. Daarnaast is het vertrouwen in de overheid belangrijk voor het opvolgen van de maatregelen. In de vragenlijst is ook het draagvlak voor de maatregelen uitgevraagd. Dat geeft aan of mensen denken dat ze de maatregelen nog (voor langere tijd) volhouden.

Actuele cijfers

Voor actuele cijfers over het coronavirus klik hier