Gezondheidsmonitor

De actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners

Introductie

Informatie over monitor

Gemeenten

Cijfers per gemeente

Laatste artikelen

Sterfte | Zoetermeer

Deze tekst beschrijft eerst het totaal aantal sterfgevallen, de gestandaardiseerde sterfte en de belangrijkste doodsoorzaken. Vervolgens komen het aantal schouwen en de niet-natuurlijke doodsoorzaken aan bod. De tekst sluit af met perinatale sterfte. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Haaglanden en Perined.

Lees meer

Feiten en Cijfers

Sport

51% van de Haaglandse volwassenen sport minimaal één keer per week.

Beperkingen

33% van de Haaglandse volwassenen geeft aan 6 maanden of langer beperkt te zijn in activiteiten door gezondheidsproblemen.