Gezondheidsmonitor

De actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners

Introductie

Informatie over monitor

Gemeenten

Cijfers per gemeente

Coronavirus

Actuele cijfers

Laatste artikelen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Midden-Delfland

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Midden-Delfland. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2018.

Lees meer

Feiten en Cijfers

Bewegen

62% van de Haaglandse volwassenen beweegt minimaal 5 dagen per week een half uur per dag

Kwetsbare ouderen

19% van de Haaglandse 65-plussers is kwetsbaar (lichamelijk, psychisch en/of sociaal).