Gezondheidsmonitor

De actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners

Introductie

Informatie over monitor

Gemeenten

Cijfers per gemeente

Coronavirus

Actuele cijfers

Laatste artikelen

Vertrouwen in Nederlandse aanpak | Zoetermeer

Deze pagina geeft inzicht in het beeld van en het vertrouwen in de aanpak van overheid onder inwoners van Zoetermeer. Ook wordt het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden, wanneer deze nog langer duren, weergegeven. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.
De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

Lees meer

Feiten en Cijfers

Voeding

84% van de Haaglandse volwassenen ontbijt minimaal 5 dagen per week.

Voeding

31% van de Haaglandse volwassenen eet minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag en voldoet daarmee aan de richtlijn groente.