Gezondheidsmonitor

De actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners

Introductie

Informatie over monitor

Gemeenten

Cijfers per gemeente

Laatste artikelen

Sterfte | Zoetermeer

Deze tekst beschrijft eerst het totaal aantal sterfgevallen, de gestandaardiseerde sterfte en de belangrijkste doodsoorzaken. Vervolgens komen het aantal schouwen en de niet-natuurlijke doodsoorzaken aan bod. De tekst sluit af met perinatale sterfte. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Haaglanden en Perined.

Lees meer

Feiten en Cijfers

Gewicht

34% van de Haaglandse volwassenen heeft overgewicht (BMI van 25 tot en met 29).

Eenoudergezinnen

8,5% van alle huishoudens in Haaglanden is een eenoudergezin.