Gezondheidsmonitor

De actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners

Introductie

Informatie over monitor

Gemeenten

Cijfers per gemeente

Laatste artikelen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Leidschendam-Voorburg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016.

Lees meer

Feiten en Cijfers

Regie over eigen leven

21% van de Haaglandse volwassenen heeft het gevoel veel regie over het eigen leven te hebben.

Gewicht

14% van de Haaglandse volwassenen heeft ernstig overgewicht (BMI van 30 of meer).