Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst geeft een beschrijving van het aantal minimahuishoudens in Zoetermeer en de regelingen die voor deze huishoudens beschikbaar zijn. Ook wordt een overzicht gegeven van het percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) dat opgroeit in een minimahuishouden of in een bijstandsgezin. De resultaten over (opgroeien in een) minimahuishouden komen uit de Benchmark Armoede en Schulden 2016. De gegevens over bijstandsgezinnen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Zoetermeer spreekt men van een minimahuishouden wanneer het inkomen maximaal 110 procent van het wettelijk sociaal minimum bedraagt.5 Bij gezinnen die rondkomen van een bijstandsuitkering, zit het inkomen op 100 procent van het wettelijk sociaal minimumloon.a,6

a Deze norm is voor gehuwden en samenwonenden. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders ligt deze norm op 70 procent van het wettelijk sociaal minimum. De uitkering voor jongeren van 18 tot 21 jaar wordt afgeleid van de kinderbijslag.

Minimahuishoudens (18 jaar en ouder)

Een op de negen huishoudens in Zoetermeer heeft een inkomen tot 110% van het sociaal minimum

In Zoetermeer richt het minimabeleid zich op huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. Van alle huishoudens in Zoetermeer heeft 11,4% een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tabel 1). Het gaat in totaal om 6.144 huishoudens. Hiervan hebben 2.383 huishoudens (39%) een uitkering van de inkomensverzekering, 2.373 (39%) een uitkering sociale voorzieningen, 895 (15%) een inkomen uit arbeid en 492 (8%) een inkomen uit een eigen onderneming.7

Tabel 1. Huishoudens naar inkomen in percentage van het wettelijk sociaal minimum. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_2.3b_Armoede_T1.png

Overzicht van regelingen in het minimabeleid van Zoetermeer

In tabel 2 staat een drietal inkomensondersteunende regelingen van Zoetermeer, met daarachter het bereik van deze regelingen. De bijzondere bijstand (waaronder individuele inkomenstoeslag en studietoeslag) is niet in dit overzicht opgenomen, omdat voor het verstrekken daarvan altijd individueel wordt gekeken of bijzondere bijstand aan de orde is. Het bereik van de inkomensondersteunende regelingen is het hoogst bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (106%) en het laagst bij de collectieve aanvullende zorgverzekering (50%).7

Tabel 2. Bereik per regeling in het minimabeleid. Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_2.3b_Armoede_T2.png

Kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar)

Een op de elf kinderen in Zoetermeer groeit op in een bijstandsgezin

In 2017 is het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen in Nederland weer licht gedaald. In 2017 woonden ruim 227.790 kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in Nederland in een bijstandsgezin (6,7%). In 2016 waren dit er 230.470 (6,7%). In Zoetermeer groeit 9,1% van de kinderen op in een bijstandsgezin (figuur 1). In 2012 was dit 8,1%.8

Figuur 1. Percentage kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar) in een bijstandsgezin. Zoetermeer 2012-2017.
Zoetermeer_2.3b_Armoede_F1.png

 

  1. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Armoede in kaart. [Online]. 2016 (bezocht op 20 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/wat_is_armoede/.
  2. Winsemius A, Ballering C, Scheffel R, Schoorl R. Wat werkt bij sociaal en gezond? Over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. Movisie: Utrecht; 2016.
  3. Sociaal-Economische Raad (SER). Opgroeien zonder Armoede. Den Haag; 2017.
  4. Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Opvoeden en opgroeien in armoede. Utrecht; 2015.
  5. Gemeente Zoetermeer. Passend en met Perspectief. Kadernota Armoedebeleid 2015-2018. Zoetermeer; 2014.
  6. Wat is de bijstandsnorm per 1 juli 2017? [Online]. 2017 (bezocht op 7 sep 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-bijstandsnorm.
  7. Benchmark Armoede en Schulden. Utrecht; 2016.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren in bijstandsgezinnen; 0 tot 18 jarigen, regio. [Online]. (bezocht op 10 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/72032ned/table?ts=1563798382245
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties