Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft in hoeverre inwoners van Zoetermeer bewegen en sporten. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18 jaar).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meer dan de helft inwoners Zoetermeer voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Iets meer dan de helft van de inwoners van Zoetermeer (van 19 jaar en ouder) bewegen voldoende, uitgaande van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).4 Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016. Onder 65-plussers neemt dit percentage toe (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB. Zoetermeer 2012-2016.
Zoetermeer_8.1_Beweging_T1.png

Relatief minder inwoners van Zoetermeer voldoen aan de NNGB dan in Zuid-Holland West en Haaglanden

Het percentage inwoners van Zoetermeer dat aan de NNGB voldoet, is lager dan in Zuid-Holland West en Nederland.4 Dit geldt ook voor het percentage inwoners dat aan de Fitnorm en het percentage dat aan de Combinorm voldoet (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, Fitnorm en Combinorm. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Zoetermeer_8.1_Beweging_T2.png

De helft van de inwoners van Zoetermeer sport minimaal één keer per week

Naast het voldoen aan de verschillende normen is in de Gezondheidsenquête 2016 ook gevraagd naar sporten. In Zoetermeer sport 51% minimaal één keer per week.4 Dat is lager dan in Zuid-Holland West (tabel 3).

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat minimaal 1 keer per week sport. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Zoetermeer_8.1_Beweging_T3.png

Verhoudingsgewijs minder inwoners met een laag inkomen bewegen voldoende

Bij inwoners in Haaglanden met een lager inkomen voldoet een kleiner percentage aan de NNGB in vergelijking met inwoners met hoger inkomen (tabel 4).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die inwoners moeite hebben met financieel rondkomen ten opzichte van degenen die dat niet hebben.

Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende beweegt lager

Op het gebied van bewegen bestaan verschillen tussen inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Zo bewegen inwoners van Haaglanden van een autochtone of overig westerse afkomst meer dan inwoners van niet-westerse afkomst. Bij de uitsplitsing naar leeftijd is te zien dat met name 65- tot en met 74-jarigen aan de NNGB voldoen. Bij inwoners van de jongste leeftijdsgroepen (19 tot en met 49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) beweegt een kleiner percentage voldoende.

Tabel 4. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Zoetermeer_8.1_Beweging_T4.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Dertien procent van de jongeren voldoet aan de NNGB

Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat bijna negen op de tien jongeren in Zoetermeer niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (tabel 3). Dit betekent dat 13% wel voldoet aan de norm.5 Voor kinderen en jongeren is de NNGB elke dag minimaal een uur bewegen. In deze jongerenenquête is ook voor 18-jarigen uitgegaan van een uur per dag (in tegenstelling tot een half uur).

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat niet voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer en Haaglanden, 2015.
Zoetermeer_8.1_Beweging_T5.png
  1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
  2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
  3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Zoetermeer; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties