Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zoetermeer. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kinderen en jongeren (0 tot en met 22 jaar)

Twaalf procent van de jongeren in Zoetermeer maakt gebruik van jeugdhulp

In 2019 maakt in totaal 11,9% van de jongeren (0 tot en met 22 jaar) in Zoetermeer gebruik van jeugdhulp, met of zonder verblijf (tabel 1).3 In 2016 was dit 12,6%. In Haaglanden heeft 10,2% van de 0- tot en met 22-jarigen jeugdhulp, in Nederland 9,7%.[a] Jeugdbescherming en –reclassering komen veel minder voor, zowel in Zoetermeer, Haaglanden als in Nederland.

a De Jeugdzorgregio Haaglanden omvat de negen gemeenten van GGD-regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) en Voorschoten.

Tabel 1. Percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.a Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, 2016-2019.
ZM Zorgvoordejeugd T1
  1. Ministerie van VWS en ministerie van V en J. Jeugdwet wettekst. Den Haag: 2014.
  2. Bot, S., de Roos, S., Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., van den Broek, A., & Kleijnen, E. (Sociaal Cultureel Planbureau). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: 2013.
  3. Kerncijfers over jeugdzorg. [Online]. (bezocht op 22 feb 2021); Beschikbaar op URL: http://jeugdstatline.cbs.nl/Jeugdmonitor.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties