Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Wassenaar en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.3,5,6,7

Alle leeftijden

In 2016 66 soa-consulten van inwoners van Wassenaar bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2016 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 66 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Wassenaar.6

Bijna een derde van de bezoekers is vrouw, een derde is een heteroseksuele man en ruim een derde betreft mannen die seks hebben met mannen (MSM). Landelijk wordt bijna de helft van de consulten bij vrouwen uitgevoerd (47%), een kwart bij heteroseksuele mannen (25%) en ruim een kwart bij MSM (28%).

Vooral jonge vrouwen hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 17 jaar, meer dan de helft (53%) is jonger dan 25 jaar. Van de vrouwen is 65% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 55% en van de MSM 42%. Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Wassenaar vergelijkbaar met dat in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk.

Tweederde van de bezoekers (64%) is van Nederlandse afkomst, vergelijkbaar met het percentage in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk.

Aantal consulten stijgt

Ten opzichte van 2015 is het aantal consulten in 2016 gestegen met 20%.7 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gestegen met 4%, evenals in Haaglanden (6%) en landelijk (5%). In de periode 2013-2016 varieerde het aantal soa-consulten tussen 52 en 72 (figuur 1).

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Wassenaar aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Wassenaar, 2013-2016.
Wassenaar_4.3_Soa_F1.png

Bij een op de vijf consulten wordt een soa gevonden

In 2016 is bij 19,7% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is vergelijkbaar met de vindpercentages in Zuid-Holland West (17,7%), Haaglanden (17,1%) en landelijk (18,4%).

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Wassenaar ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2015 (21,2%). Landelijk is er sprake van een stijging (2015: 17,2%).

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2016 in 16,7% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 14,5%). Chlamydia is daarmee in Wassenaar maar ook landelijk de meest gestelde diagnose. In 2015 was het vindpercentage 16,0%.

Gonorroe, syfilis, hiv en hepatitis B werden weinig of niet gediagnosticeerd bij bezoekers uit Wassenaar.

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/totaal#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
  6. L. van der, Smid, N. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Jaarverslag 2016. Den Haag: juli 2017.
  7. Leeuwen-Voerman, S. van, Keetman, M. , Spoormaker, R. GGD Haaglanden, Regionaal soa centrum Den Haag. Jaarverslag 2015. Den Haag: december 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties