Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Wassenaar en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 46 soa-consulten van inwoners van Wassenaar bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 46 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Wassenaar.6

Bijna drie op de vijf bezoekers is vrouw, een op de vijf is een heteroseksuele man en een op de vijf betreft mannen die seks hebben met mannen (MSM). Landelijk wordt bijna de helft van de consulten bij vrouwen uitgevoerd (45%), bijna een kwart bij heteroseksuele mannen (22%) en een derde bij MSM (33%).5,6

Vooral jonge vrouwen hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 18 jaar, meer dan de helft (54%) is jonger dan 25 jaar.5,6 Van de vrouwen is 67% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 44% en van de MSM 30%. Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Wassenaar lager dan in Zuid-Holland West, maar vergelijkbaar met dat in Haaglanden en landelijk. Ruim driekwart van de bezoekers (78%) is van Nederlandse afkomst, dit is hoger dan het percentage in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk. 5,6

Aantal consulten neemt af

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 afgenomen met 36%. In Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven, in Haaglanden is het echter afgenomen (1%) en landelijk is het gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten tussen 46 en 72 (figuur 1).5,6

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Wassenaar aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Wassenaar, 2014-2018. *
Wassenaar_4.3_Soa_F1.png

Bij een kwart van de consulten wordt een soa gevonden

In 2018 is bij 26,1% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is hoger dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (15,1%), Haaglanden (15,1%) en landelijk (18,2%).5,6

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Wassenaar toegenomen ten opzichte van 2017 (18,1%). Landelijk is het vindpercentage gelijk gebleven (2017: 18,4%).5,6

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2018 in 20,0% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 15,7%). Chlamydia is daarmee in Wassenaar maar ook landelijk de meest gestelde diagnose. In 2017 was het vindpercentage 13,9%.

Gonorroe, syfilis, hiv en hepatitis B werden weinig of niet gediagnosticeerd bij bezoekers uit Wassenaar.5,6

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
  6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties