Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de tevredenheid met de woning en woonomgeving van de inwoners van Wassenaar. De informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 

Ruime meerderheid inwoners Wassenaar is tevreden met woning en woonomgeving

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 zijn ruim negen op de tien inwoners (95%) van Wassenaar (19 jaar en ouder) tevreden met hun woning. Zij geven hiervoor een rapportcijfer van 6 of hoger. Dit betekent dat de rest van de inwoners (5%) ontevreden is met zijn woning (rapportcijfer 5 of lager).

Eveneens is een ruime meerderheid van de inwoners (94%) tevreden met de woonomgeving. De rest van de inwoners (6%) is ontevreden met de woonomgeving (figuur 1).2

Figuur 1. Tevredenheid van inwoners (19 jaar en ouder) met de woning en woonomgeving, weergegeven met een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Wassenaar, 2016.
Wassenaar_9.1_Tevredenheid_woning_en_woonomgeving_F1.PNG

Het percentage inwoners dat tevreden is met de woning verschilt onder zowel 19- tot en met 64 jarigen als 65-plussers nauwelijks tussen 2012 en 2016. Hetzelfde geldt voor het percentage inwoners dat tevreden is met de woonomgeving (tabel 1).2

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat tevreden is met de woning en woonomgeving, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Wassenaar, 2012-2016.
Wassenaar_9.1_Tevredenheid_woning_en_woonomgeving_T1.PNG

Het percentage inwoners dat tevreden is met de woning in Wassenaar wijkt niet af van Zuid-Holland West. Het percentage inwoners dat tevreden is met de woonomgeving is in Wassenaar hoger dan in Zuid-Holland West (tabel 2).2

 

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat tevreden is met de woning en woonomgeving. Wassenaar en Zuid-Holland West, 2016.
Wassenaar_9.1_Tevredenheid_woning_en_woonomgeving_T2.PNG

Het percentage inwoners dat tevreden is met de woning en woonomgeving is het hoogst onder ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat tevreden is met de eigen woning neemt toe met de leeftijd. Zo is 87% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden tevreden met de woning tegenover 94% van de 85-plussers (tabel 3). Het percentage inwoners van niet-westerse afkomst dat tevreden is met de woning is lager dan onder inwoners van autochtone en van westerse afkomst. Dit geldt ook voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Het percentage inwoners dat tevreden is met de woonomgeving laat grotendeels hetzelfde beeld zien. Wel is een hoger percentage vrouwen (89%) dan mannen (86%) tevreden met de woonomgeving.

 

Bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is een lager percentage tevreden met de woning en met de woonomgeving

De tevredenheid met de eigen woning en woonomgeving hangen daarnaast samen met de sociaaleconomische status. Bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) is een hoger percentage tevreden met zowel de woning als de woonomgeving dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status. Hetzelfde geldt voor inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die dat wel hebben (tabel 3).2

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat tevreden is met de woning en woonomgeving, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
Wassenaar_9.1_Tevredenheid_woning_en_woonomgeving_T3.PNG
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  1. Van Poll HFPM, Breugelmans ORP, Devilee JLA. Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland. Inventarisatie Verstoringen 2008. RIVM Rapport 630741001/2011. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2011.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties