Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in de aspecten die van invloed zijn op het wel of niet opvolgen van de gedragsregels die zijn ingesteld tijdens de coronapandemie. Deze informatie is afkomstig uit het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Vanwege de opzet van het onderzoek zijn niet alle bevolkingsgroepen bereikt. De samenstelling van de onderzoekspopulatie is daarom niet representatief voor de bevolking per gemeente. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Geen cijfers over dit onderwerp

Bij de eerste en derde ronde was het aantal respondenten in Wassenaar te laag om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, waardoor er geen cijfers zijn opgenomen over dit onderwerp. De resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland zijn hier te vinden.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties