Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren uit Rijswijk dat is gepest of heeft gepest. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Zeven procent van de jongeren uit Rijswijk is in de afgelopen drie maanden gepest

Uit de jongerenenquête blijkt dat 7% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Rijswijk in de afgelopen drie maanden is gepest op school (tabel 1).4 In totaal heeft 3% van de jongeren zelf gepest. In Haaglanden is dit respectievelijk 9% en 5%.

Tabel 1. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen drie maanden op school is gepest of heeft gepest, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk en Haaglanden, 2015.
Rijswijk_5.2_Pesten_T1.png

Klein deel van de jongeren uit Rijswijk werd online gepest in de afgelopen drie maanden

Het percentage jongeren dat te maken heeft met online pesten (cyberpesten) in Rijswijk is te laag om te worden weergegeven (tabel 2). 4 In Haaglanden zijn de percentages respectievelijk 3% en 1%.

Tabel 2. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen drie maanden via internet is gepest of heeft gepest, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk en Haaglanden, 2015.
Rijswijk_5.2_Pesten_T2.png

 

  1. Stoppesten.nu. Pesten [Online]. (bezocht op 11 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.stoppestennu.nl/pesten
  2. Nederlands Jeugd Instituut. Dossier Pesten [Online]. (bezocht op 28 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.nji.nl/Pesten-Probleemschets-Gevolgen
  3. Przybylski KA, Bowes L. Cyberbullying and adolescent well-being in England: a population-based cross-sectional study. The Lancet 2017, 1(1): 19-26.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties