Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners dat een chronische ziekte of aandoening heeft. In de Gezondheidsenquête 2016 is gevraagd of inwoners van 19 jaar en ouder één of meer langdurige ziekten of aandoeningen hebben. Aan jongeren (12 tot en met 18 jaar) is in de Jongerenenquête 2015 gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden in behandeling waren bij een zorgverlener en/of medicijnen voorgeschreven door een arts gebruikten voor een chronische aandoening.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een derde van de inwoners van Rijswijk heeft een langdurige ziekte of aandoening

In de Gezondheidsenquête 2016 geeft 36% van de inwoners van Rijswijk (19 jaar en ouder) aan dat ze één of meer langdurige ziekten of aandoeningen hebben.4 Het betreft hier ziekten of aandoeningen die (naar verwachting) zes maanden of langer duren. Het percentage inwoners van Rijswijk dat te maken heeft met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen wijkt niet af van Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft. Rijswijk, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Rijswijk_4.2_Chronisch_T1.png

Relatief veel inwoners met niet-westerse afkomst hebben chronische ziekten

Het percentage inwoners van Haaglanden dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft, neemt toe met de leeftijd (tabel 2).4 Zo heeft 21% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden een langdurige ziekte of aandoening, bij 85-plussers is dat 57%.

Meer inwoners van niet-westerse afkomst hebben één of meer chronische ziekten of aandoeningen dan inwoners van overige westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is het percentage met een langdurige ziekte of aandoening hoger dan bij gehuwden en samenwonenden.

Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben chronische ziekten

Voor inwoners met een laag sociaal economische status (lager opleidingsniveau of een lager inkomen) geldt dat een groter percentage langdurige ziekten of aandoeningen heeft, namelijk 49% van de inwoners met een laag opleidingsniveau en 45% van de inwoners met een huishoudinkomen van maximaal 16.100 euro (tabel 2). Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite hebben met rondkomen (51%) in vergelijking met inwoners die dat niet hebben (32%).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Rijswijk_4.2_Chronisch_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

In de Jongerenenquête 2015 is gevraagd of jongeren in de afgelopen 12 maanden in behandeling waren bij een zorgverlener en/of medicijnen gebruikten die zijn voorgeschreven door een arts voor een chronische aandoening (astma, vermoeidheid, suikerziekte, eczeem, migraine, ADHD of depressie).5 Hieruit blijkt dat 6% van de jongeren in Rijswijk in behandeling was of medicijnen gebruikte voor één van de genoemde chronische aandoeningen. In Haaglanden is dat ook 6% (tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in behandeling is bij een zorgverlener of medicijnen gebruikt voor een langdurige ziekte of aandoening, naar achtergrondkenmerken. Rijswijk en Haaglanden, 2015.
Rijswijk_4.2_Chronisch_T3.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Lichamelijke en Psychosociale Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Heijmans M, Spreeuwenberg P, Rijken M. Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken. Utrecht: Nivel; 2010.
  2. Rijken PM, Spreeuwenberg P. Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens zorg. Utrecht: Nivel; 2003.
  3. Wijga AH, Scholtens S, van Oeffelen AAM, Beckers M. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland: Omvang en gevolgen geïnventariseerd [Online]. 2010 (bezocht op 21 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/januari/Klachten_en_kwalen_bij_kinderen_in_Nederland_Omvang_en_gevolgen_geinventariseerd?sp=cml2bXE9ZmFsc2U7c2VhcmNoYmFzZT02MDA1MDtyaXZtcT1mYWxzZTs=&pagenr=6006
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties