Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de mate waarin inwoners in Rijswijk groen in de buurt belangrijk vinden en vinden dat er (on)voldoende groen is in de buurt. De informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een ruime meerderheid van de inwoners vindt groen belangrijk

In Rijswijk vindt 96% van de inwoners groen in de buurt belangrijk.2 Van de inwoners vindt 86% dat er voldoende groen aanwezig is in de buurt en 6% van de inwoners vindt dat er onvoldoende groen aanwezig is in de buurt.

Tabel 1 laat zien dat één op de twintig (5%) inwoners groen in de buurt belangrijk vindt en tegelijkertijd vindt dat er onvoldoende groen in de buurt aanwezig is. Dit zijn naar schatting bijna 1.900 inwoners.2 Dit percentage is lager dan dat in Zuid-Holland West (9%) en dan dat in Haaglanden (12%).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen in de buurt belangrijk vindt en/of vindt dat er (on)voldoende groen aanwezig is in de buurt. Rijswijk, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Rijswijk_9.2_Groen_T1

Meer inwoners tevreden over groen in de buurt

Het percentage inwoners van 19- t/m 64 jaar dat groen belangrijk vindt, is in 2016 gelijk aan het percentage in 2012. Het percentage inwoners onder 19- t/m 64-jarigen dat vindt dat er onvoldoende groen in zijn/haar buurt is in 2016 vergelijkbaar met dat in 2012. Dit laatste geldt ook voor het percentage inwoners van 19- t/m 64 jaar dat groen in de buurt belangrijk vindt en tegelijkertijd vindt dat er onvoldoende groen is in de buurt (Tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen in de buurt belangrijk vindt en het percentage dat (tegelijkertijd) vindt dat er onvoldoende groen aanwezig is in de buurt naar leeftijd. Rijswijk, 2012 en 2016.
Rijswijk_9.2_Groen_T2

Vooral jongere inwoners vinden groen belangrijk en tegelijkertijd dat er onvoldoende groen in de buurt is

Tabel 3 presenteert het percentage inwoners van Haaglanden dat groen in de buurt belangrijk vindt en tegelijkertijd vindt dat er onvoldoende groen in de buurt is naar achtergrondkenmerken.

Het percentage inwoners dat groen belangrijk vindt én vindt dat er onvoldoende groen in de buurt is, neemt af met de leeftijd: 17% van de 19- t/m 34-jarige inwoners vindt groen belangrijk én dat er onvoldoende groen in hun buurt is tegenover 3% van de inwoners van 85 jaar en ouder.2

Vooral inwoners met een hogere sociaaleconomische status vinden groen in de buurt belangrijk én dat er onvoldoende groen is in de buurt

Onder inwoners met een hoger opleidingsniveau vindt een hoger percentage (14%) groen in de buurt belangrijk én dat er onvoldoende groen is in de buurt dan onder inwoners met een lage opleiding (10%). Daarnaast vindt onder inwoners die moeite hebben met rondkomen (16%) een hoger percentage groen belangrijk én dat er onvoldoende groen is in hun buurt in vergelijking met inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (11%). Ook vindt onder inwoners met een laag huishoudinkomen (15%) een hoger percentage groen belangrijk én dat er onvoldoende groen is in de buurt vergeleken met inwoners met een hoger huishoudinkomen (11%) (Tabel 3).2

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen in de buurt belangrijk vindt en tegelijkertijd vindt dat er onvoldoende groen is in de buurt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden, 2016.
Rijswijk_9.2_Groen_T3
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  1. Dirven-van Breemen EM, Hollander A, Claessens JW. Klimaatverandering in het stedelijk gebied - Groen en waterberging in relatie tot de bodem. RIVM Rapport 607050008/2011. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2011.
  2. Gezondheidsenquête 2016
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties