Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in de leefstijl van de inwoners van Rijswijk tijdens de coronacrisis. In onderstaand overzicht wordt het percentage dat (veel) minder gezond is gaan eten en (veel) minder is gaan sporten en bewegen gepresenteerd, evenals het percentage dat (veel) meer tabak en alcohol is gaan gebruiken vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

Geen cijfers over dit onderwerp

Bij deze ronde was het aantal respondenten in Rijswijk te laag om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, waardoor er geen resultaten zijn opgenomen over dit onderwerp. De resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland zijn hier te vinden. De resultaten van eerdere rondes van dit panelonderzoek zijn op te vragen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties