Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Rijswijk.

Rijswijk is op toename jeugd voorbereid

Rijswijk is een gemeente waar relatief veel ouderen wonen, waardoor de grijze druk nu hoog is. Het aantal 0 t/m 4-jarigen is echter in Rijswijk hoger dan gemiddeld in Nederland1. De jonge kinderen wonen vooral in een aantal wijken. Het is de verwachting dat het aandeel jeugd in Rijswijk gaat toenemen. De gemeente moet zich er nu op voorbereiden dat zij tijdig is ingericht en ingespeeld op een nieuwe en omvangrijke doelgroep, de opgroeiende kinderen.

Minder eenzaam in Rijswijk

In Rijswijk voelt (47%) van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 46% zich matig tot zeer ernstig eenzaam1. Bij de ouderen (65 jaar en ouder) is dit percentage in 2016 52%2.
Iedereen voelt zich gedurende zijn of haar leven wel eens eenzaam. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan eenzaamheid je ongelukkig maken of je belemmeren in het functioneren3.

Gehoor van de toekomst

Het gehoor heeft een grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Gehoorschade ontstaat doordat trilharen in het binnenoor blijvend beschadigd zijn. In ernstige gevallen leidt dit tot levenslange handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. De mogelijke gevolgen zijn sociale isolatie, stress, concentratie-, leer- en slaapproblemen en in het ergste geval levenslange (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Een geringe gehoorschade opgelopen op jonge leeftijd zal op latere leeftijd grotere problemen veroorzaken omdat het door de onomkeerbaarheid moet worden opgeteld bij het gehoorverlies dat ontstaat door ouderdom.

Gezond gewicht en bewegen in Rijswijk

Rijswijk wil dat haar inwoners vitaal oud worden. Dat zij fit en gezond zijn en blijven. Wie op jonge leeftijd gezond is, voldoende beweegt en een gezond gewicht heeft, zal op latere leeftijd minder gezondheidsproblemen hebben. Rijswijk zet met de aanpak Happy Fit in op het stimuleren van haar inwoners om gezond en fit te leven.

Ouderdom en kwetsbaarheid

Nederland vergrijst en dit is niet anders in Rijswijk, ook al is er hier naast vergrijzing een sterke verjonging zichtbaar1. Vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg2. Mensen worden steeds ouder, het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dit resulteert ook in een grotere groep kwetsbare ouderen. Volgens de Gezondheidsmonitor 2018 is zelfs 20% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Rijswijk kwetsbaar. Het onderwerp is dan ook terecht opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022.

Een rookvrije generatie in Rijswijk

Genotmiddelen1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van middelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn. Gelijktijdig heeft het een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen vaak verslavend.

Het is belangrijk dat Rijswijk zich blijft inzetten op zowel de preventie van genotmiddelengebruik als de gerichte aanpak bij bestaande problematiek. Deze focus blijkt ook uit een onlangs verschenen onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid2.

Vrijwilligers versterken Rijswijk

Met het motto “Rijswijk maken we samen!”1 nodigt de gemeente haar inwoners uit om mee te doen. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd, ook door initiatieven van burgers zo goed mogelijk te faciliteren. Rijswijk gaat uit van de eigen kracht van haar inwoners en nodigt ze uit een sociaal netwerk te creëren. Elke inwoner van Rijswijk die vrijwilligerswerk doet, draagt hier aan bij en levert hiermee een bijdrage aan de verbetering van de samenleving en de eigen gezondheid.