Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Pijnacker-Nootdorp. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016.

Alle leeftijden

Bijna tweeduizend inwoners in Pijnacker-Nootdorp maken gebruik van een maatwerkvoorziening

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016 blijkt dat 1.880 inwoners van Pijnacker-Nootdorp in 2016 gebruik maken van één of meerdere maatwerkvoorzieningen (tabel 1).5 In totaal maken in Pijnacker-Nootdorp 36 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. In Nederland is dat 62 per 1.000 inwoners.

De meest verstrekte voorzieningen in Pijnacker-Nootdorp betreffen hulpmiddelen en diensten, zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en financiële tegemoetkoming. In totaal maken 27 per 1.000 inwoners van Pijnacker-Nootdorp gebruik van één van deze voorzieningen. In Nederland is dit 41 per 1.000 inwoners.

Tabel 1. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening, naar type voorziening. Pijnacker-Nootdorp en Nederland, 2016.
PN_10.6_Wmo_T1.png

In Pijnacker-Nootdorp maken 20 per 1.000 inwoners gebruik van één Wmo-maatwerkvoorziening, bij de rest (16 per 1.000 inwoners) gaat het om meerdere voorzieningen (tabel 2).6

Tabel 2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorzieningen per 1.000 inwoners, naar aantal voorzieningen per inwoner. Pijnacker-Nootdorp 2016.
PN_10.6_Wmo_T2.png

Ruim een kwart van de 75-plussers in Pijnacker-Nootdorp maakt gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt naar voren dat bij inwoners jonger dan 30 jaar 9 per 1.000 inwoners gebruik maken van een maatwerkvoorziening (tabel 3).5 Ook bij 30- tot en met 44-jarigen, 45- tot en met 59-jarigen en 60- tot en met 74-jarigen maken relatief weinig inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening (respectievelijk 12, 23 en 45 per 1.000 inwoners). Bij 75-plussers is dit aantal hoger; in totaal maken 286 per 1.000 inwoners van deze leeftijd gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Bij 221 per 1.000 inwoners zijn dit hulpmiddelen en diensten en bij 146 per 1.000 inwoners (ook) hulp bij het huishouden.

Tabel 3. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar leeftijd en type voorziening. Pijnacker-Nootdorp 2016.
PN_10.6_Wmo_T3.png

Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van maatwerkvoorzieningen

In Pijnacker-Nootdorp maken bij vrouwen 47 per 1.000 inwoners gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Bij mannen is dit 25 per 1.000 inwoners. Bij beide groepen wordt het meest gebruik gemaakt van hulpmiddelen en diensten (tabel 4).5

Tabel 4. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar geslacht en type voorziening. Pijnacker-Nootdorp 2016.
PN_10.6_Wmo_T4.png

Geen grote verschillen in het gebruik van maatwerkvoorzieningen tussen inwoners van autochtone, overig westerse of niet-westerse afkomst

In Pijnacker-Nootdorp maken bij inwoners van autochtone afkomst 39 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van zowel overig westerse als niet-westerse afkomst is dit 25 per 1.000 inwoners. Bij alle drie de groepen wordt het meest gebruik gemaakt van hulpmiddelen en diensten (tabel 5).5

Tabel 5. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar etnische afkomst en type voorziening. Pijnacker-Nootdorp 2016.
PN_10.6_Wmo_T5.png
  1. Wmo 2015: Wat is er veranderd? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd.
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.
  3. Welke ondersteuning kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015.
  4. KRL Juristengroep. Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.krl-juristen.nl/onze-vakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties