Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de ervaren gezondheid van de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meerderheid inwoners Leidschendam-Voorburg is positief over eigen gezondheid

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 beoordeelt driekwart van de inwoners (75%) van Leidschendam-Voorburg (19 jaar en ouder) de eigen gezondheid als (zeer) goed.2 Dit betekent dat de rest van de inwoners (25%) aangeeft dat hun gezondheid ‘wel gaat’ of (zeer) slecht is (figuur 1).

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van de eigen gezondheid in het algemeen. Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_4.1_Ervaren_F1.png

Het percentage inwoners van 65 jaar en ouder dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is toegenomen (tabel 1).2 Onder inwoners van 19 tot en met 64 jaar is dit percentage ongeveer gelijk gebleven.

Tabel 1. Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Leidschendam-Voorburg, 2012-2016.
Leidschendam_4.1_Ervaren_T1.png

Er zijn geen verschillen tussen het percentage inwoners van Leidschendam-Voorburg dat de eigen gezondheid als goed ervaart ten opzichte van Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Leidschendam_4.1_Ervaren_T2.png

Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is lager bij ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt af met de leeftijd.2 Zo vindt 84% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden de gezondheid (zeer) goed, bij 85-plussers is dat 40% (tabel 3). Bij inwoners met een niet-westerse afkomst ervaart een lager percentage de gezondheid als (zeer) goed dan bij inwoners met een autochtone of westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is er een lager percentage met een (zeer) goed ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Leidschendam_4.1_Ervaren_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Acht op de tien jongeren (3 vmbo) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed

Ongeveer acht op de tien jongeren in Leidschendam-Voorburg (81%) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed, in regio Zuid-Holland West is dit ruim driekwart (77%) (Tabel 1). 2

Tabel 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Ervarengezondheid_T1.jpg

Ongeveer negen op de tien jongens (89%) en zeven op de tien meisjes (70%) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed. De ervaren gezondheid op het vmbo-tl is bij 79% van de jongeren (zeer) goed, voor jongeren op het vmbo-overig is dit 84%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ervaart 85% de eigen gezondheid als (zeer) goed en voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 74% (Figuur 1).

 

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Ervarengezondheid_F1.jpg

 

HAVO/VWO

Ruim acht op de tien jongeren (4 havo/vwo) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed

Ruim acht op de tien jongeren in Leidschendam-Voorburg (84%) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed, in regio Zuid-Holland West is dit 81% (Tabel 2).2

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Ervarengezondheid_T2.jpg

 

Negen op de tien jongens (90%) en bijna acht op de tien meisjes (79%) in Leidschendam-Voorburg ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed. De ervaren gezondheid is (zeer) goed onder 85% van de jongeren op de havo en 84% op het vwo. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ervaart 86% de eigen gezondheid als (zeer) goed en voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 81% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Ervarengezondheid_F2.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties