Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie.

Meldingen (alle leeftijden)

Leidschendam-Voorburg kent een stijging in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2014 tot en met 2016 kende Leidschendam-Voorburg een toename in het aantal meldingen omtrent verwarde personen (tabel 1). In deze periode steeg het aantal meldingen met 27% van 151 naar 192 meldingen. Deze stijging is minder sterk vergeleken met die in Zuid Holland West (37%) en Haaglanden (51%) maar ongeveer gelijk vergeleken met de landelijke stijging (26%). In de periode 2014 tot en met 2016 is eenzelfde trend waar te nemen wanneer men rekent naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners (tabel 2), maar was de stijging is sterker met de landelijk stijging.

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Leidschendam-Voorburg, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Leidschendam_7.2_Verward_T1.png

 

Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Leidschendam_7.2_Verward_T2.png

 

  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift voor Psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties