Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Leidschendam-Voorburg. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim 76.000 inwoners in Leidschendam-Voorburg

Op 1 januari 2020 telde Leidschendam-Voorburg 76.534 inwoners: 36.924 mannen en 39.610 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
LV Bevolkingsomvang En Samenstelling T1
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2020 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 35- tot en met 64jarigen in Leidschendam-Voorburg het grootst is. Hoewel Leidschendam-Voorburg in totaal iets meer vrouwelijke dan mannelijke bewoners heeft, zijn er bij inwoners van 0 tot en met 23 jaar iets meer mannen dan vrouwen. Vrouwen zijn in Leidschendam-Voorburg vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 66% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Leidschendam-Voorburg en Nederland, 1 januari 2020.
LV Bevolkingsomvang En Samenstelling F1

Grijze druk in Leidschendam-Voorburg hoog ten opzichte van Nederland

De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Leidschendam-Voorburg is vergelijkbaar met die van Nederland: 38% in Leidschendam-Voorburg en 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Leidschendam-Voorburg kent verder een relatief grote groep 65-plussers. Dit vertaalt zich in een relatief hoge grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen): 41% in Leidschendam-Voorburg versus 33% in Nederland. Ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Leidschendam-Voorburg een vergelijkbare groene druk en een hoge grijze druk.

Hoogste percentage jeugdigen in Voorburg West, hoogste percentage ouderen in Park Veursehout

Jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) wonen niet gelijkmatig verdeeld over Leidschendam-Voorburg (figuur 2).3,[a] In de wijken Voorburg West / Park Leeuwenbergh en Voorburg Oud wonen relatief gezien de meeste jeugdigen (respectievelijk 21% en 19%), in Voorburg Midden de minste (13%). In de wijken Park Veursehout en Essesteijn wonen relatief gezien de meeste ouderen (respectievelijk 34% en 30%). In Voorburg-Noord wonen de minste ouderen (11%).

a. Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar wijk en leeftijd. Leidschendam-Voorburg, 1 januari 2020.
LV Bevolkingsomvang En Samenstelling F2

Drie op de tien inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2020 was drie op de tien inwoners (32%) van Leidschendam-Voorburg van niet-Nederlandse afkomst: 15% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 18% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Leidschendam-Voorburg is hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland, maar lager dan in Haaglanden (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
LV Bevolkingsomvang En Samenstelling T2
  • Etnische afkomst

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 3 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 3 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 3 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties