Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de mate van arbeidsparticipatie door de inwoners van Den Haag. De gepresenteerde informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

15- tot en met 74-jarigen

 

Zes op de tien inwoners van 15 tot en met 74 jaar heeft betaald werk

In 2017 had 62% van de 15- tot en met 74-jarigen in Den Haag betaald werk (netto arbeidsparticipatie).d 7% van de beroepsbevolking was werkloos (tabel 1).1 In de G4, Haaglanden en Nederland ligt het percentage mensen dat betaald werk heeft (netto arbeidsparticipatie) iets hoger (65 tot 67%) en het werkloosheidspercentage iets lager (5 tot 6%).

Tabel 1. Beroeps- en niet-beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2017.a
DH_2.2_Arbeidsparticipatie_T1.PNG
 • G4

Percentage werklozen daalt sinds 2014

Het percentage werklozen bereikte in 2014 een hoogtepunt: in Den Haag had op dat moment 11% van de beroepsbevolking geen betaald werk. In de achtereenvolgende jaren is het percentage werklozen weer gedaald tot 7% in 2017.1 Deze trend is ook zichtbaar in Nederland, de G4 en Haaglanden (figuur 1).

Figuur 1. Werkloosheidspercentage. Den Haag, Haaglanden, G4 en Nederland, 2009-2017.
DH_2.2_Arbeidsparticipatie_F1.PNG
 • G4

Mannen, 25- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden hebben het vaakst betaald werk

Bij de inwoners van 15 tot en met 74 jaar is het percentage mannen dat betaald werk heeft hoger dan het percentage vrouwen (68% versus 56%) (figuur 2).1 Als gekeken wordt naar leeftijd, is het percentage met betaald werk het hoogst bij de groep 25- tot 45-jarigen (76%). Ook naar etnische afkomst is een verschil zichtbaar: bij autochtone inwoners heeft 65% betaald werk, evenals 65% bij inwoners met een westerse migratieachtergrond. Bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is dit 55%. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe hoger het percentage inwoners met betaald werk: 39% van de inwoners (15 tot en met 74 jaar) met een laag onderwijsniveau behoort tot de beroepsbevolking. Dit is 82% bij de inwoners met een hoog onderwijsniveau.

De niet-beroepsbevolking bestaat vaker uit vrouwen, inwoners van 15 tot 25 jaar of 45 tot 75 jaar, inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners met een laag onderwijsniveau.

Figuur 2. Percentage werkzame en werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2017.a
DH_2.2_Arbeidsparticipatie_F2.PNG
 • Etnische afkomst
 • Opleiding

Hoger percentage werklozen bij jongeren, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en laagopgeleiden

Als binnen de beroepsbevolking gekeken wordt naar het percentage werkloze inwoners, valt op dat bij de 15- tot 25-jarigen een hoger percentage werkloos is dan bij de andere leeftijdsgroepen.1 Ook is er een hoger percentage werklozen bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met een laag onderwijsniveau (figuur 3). Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen.

Figuur 3. Werkloosheidspercentage, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2017.
DH_2.2_Arbeidsparticipatie_F3.PNG
 • Etnische afkomst
 • Opleiding

jongeren (15- tot en met 26-jarigen)

 

Ruim acht op de tien Haagse jongeren volgt onderwijs of werkt

Van de Haagse jongeren (15 tot en met 26 jarigen) volgt 83% onderwijs of werkt, 17% (ongeveer 13.100 jongeren) volgt geen onderwijs en werkt niet (tabel 2).4 Van deze groep krijgt 37% een uitkering sociale zekerheid (o.a. Wajong, WW, WWB) en 63% niet.

Tabel 2. Percentage jongeren (15 tot en met 26 jaar) dat onderwijs volgt en/of werkt. Den Haag, G4, Haaglanden, Nederland, 2015.a,b
DH_2.2_Arbeidsparticipatie_T2.PNG
 • G4

In vergelijking met de G4, Haaglanden en Nederland is het percentage jongeren dat niet werkt en geen onderwijs volgt het hoogst in Den Haag. Landelijk is er echter een hoger percentage jongeren dat niet werkt, geen onderwijs volgt, maar wel een uitkering ontvangt.

Sinds 2009 is er een (lichte) stijging zichtbaar in het percentage jongeren dat geen onderwijs volgt én niet werkt en het percentage jongeren dat wel onderwijs volgt maar niet werkt (figuur 4).4 Het percentage jongeren dat geen onderwijs volgt maar wel werkt daalt.

Figuur 4. Percentage jongeren (15 tot en met 26 jaar) dat onderwijs volgt en/of werkt. Den Haag 2009-2016. a
DH_2.2_Arbeidsparticipatie_F4.PNG

a De cijfers van 2016 zijn de voorlopige cijfers.

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017. [Online]. (bezocht op 18 jul 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet beroepsbevolking. [Online]. 2016 (bezocht op 11 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/20/niet-beroepsbevolking.
 3. Harbers MM, Hoeymans N. Gezondheid en maatschappelijke participatie: Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2013.
 4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2017). [Online]. (bezocht op 18 jul 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties