Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de ervaren gezondheid van de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18-jarigen).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meerderheid inwoners Den Haag is positief over eigen gezondheid

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 beoordelen zeven op de tien inwoners (69%) van Den Haag (19 jaar en ouder) de eigen gezondheid als (zeer) goed.2 Dit betekent dat de rest van de inwoners (31%) aangeeft dat hun gezondheid ‘wel gaat’ of (zeer) slecht is (figuur 1).

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van de eigen gezondheid in het algemeen. Den Haag 2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_F1.png

Bij 19- tot en met 64-jarigen neemt het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed waardeert af ten opzichte van 2012.2 Deze ontwikkeling is niet zichtbaar bij 65-plussers (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2012-2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T1.png

De inwoners van Den Haag zijn iets minder optimistisch over hun eigen gezondheid dan in de G4-steden, Haaglanden en Nederland (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T2.png
  • G4

Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is lager bij ouderen

Het percentage inwoners van Den Haag dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt af met de leeftijd.2 Zo vindt 80% van de 18- tot en met 34-jarigen in Den Haag de gezondheid (zeer) goed, bij 85-plussers is dat 37% (tabel 3). Bij inwoners met een niet-westerse afkomst ervaart een lager percentage de gezondheid als (zeer) goed dan bij inwoners met een autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is er een lager percentage met een (zeer) goed ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

In de stadsdelen Segbroek, Scheveningen, Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg is het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart het hoogst, in Centrum en Escamp het laagst. Het percentage inwoners dat hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, ligt hoger in wijken zonder achterstand dan in wijken met achterstand.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Wijk
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Negen op de tien jongeren is tevreden over eigen gezondheid

Uit de jongerenenquête 2015 blijkt dat het percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) met een (zeer) goede ervaren gezondheid hoger is dan bij volwassenen in Den Haag.3 Negentig procent van de Haagse jongeren beoordeelt de ervaren gezondheid als (zeer) goed, vrijwel gelijk aan de jongeren in Haaglanden (91%).

Vooral 12- tot en met 14-jarigen ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed, net zoals in de meeste gemeenten binnen de regio Haaglanden (tabel 4). Dit geldt ook voor autochtone jongeren ten opzichte van jongeren met een Marokkaanse, Turkse, Midden- en Oost-Europees of overige niet-westerse afkomst.

Tabel 4. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Den Haag en Haaglanden, 2015.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T4.png
  • Etnische afkomst
  • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Lichamelijke en Psychosociale Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.

 

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties