Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de ervaren gezondheid van de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meerderheid inwoners Den Haag is positief over eigen gezondheid

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 beoordelen zeven op de tien inwoners (69%) van Den Haag (19 jaar en ouder) de eigen gezondheid als (zeer) goed.2 Dit betekent dat de rest van de inwoners (31%) aangeeft dat hun gezondheid ‘wel gaat’ of (zeer) slecht is (figuur 1).

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van de eigen gezondheid in het algemeen. Den Haag 2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_F1.png

Bij 19- tot en met 64-jarigen neemt het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed waardeert af ten opzichte van 2012.2 Deze ontwikkeling is niet zichtbaar bij 65-plussers (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2012-2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T1.png

De inwoners van Den Haag zijn iets minder optimistisch over hun eigen gezondheid dan in de G4-steden, Haaglanden en Nederland (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T2.png
 • G4

Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is lager bij ouderen

Het percentage inwoners van Den Haag dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt af met de leeftijd.2 Zo vindt 80% van de 18- tot en met 34-jarigen in Den Haag de gezondheid (zeer) goed, bij 85-plussers is dat 37% (tabel 3). Bij inwoners met een niet-westerse afkomst ervaart een lager percentage de gezondheid als (zeer) goed dan bij inwoners met een autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is er een lager percentage met een (zeer) goed ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

In de stadsdelen Segbroek, Scheveningen, Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg is het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart het hoogst, in Centrum en Escamp het laagst. Het percentage inwoners dat hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, ligt hoger in wijken zonder achterstand dan in wijken met achterstand.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_4.1_ErvarenGezondheid_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Wijk
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Bijna acht op de tien jongeren (3-vmbo) is tevreden over eigen gezondheid

Ongeveer acht op de tien Haagse jongeren (78%) ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed, in regio Haaglanden is dit vrijwel hetzelfde percentage (77%) (Tabel 1).2

Tabel 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, Den Haag, ZHW en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Ervarengezondheid_T1.jpg

Ongeveer acht op de tien jongens (84%) en zeven op de tien meisjes (72%) ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. De ervaren gezondheid op het vmbo-tl is bij 77% van de jongeren (zeer) goed, voor jongeren op het vmbo-overig is dit 80%. Zowel in wijken met als zonder achterstand ervaart 78% van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed (Figuur 1). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 2.

 

Figuur 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Ervarengezondheid_F1.jpg
 • Wijk

 

 

Tabel 2. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart naar etnische afkomst. Den Haag, 2019.
DH_Ervarengezondheid_T2.jpg
 • Etnische afkomst

 

HAVO/VWO

Ruim acht op de tien jongeren (4 havo/vwo) is tevreden over eigen gezondheid

Ongeveer acht op de tien Haagse jongeren (82%) ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed, in regio Haaglanden is dit vrijwel hetzelfde percentage (81%) (Tabel 3).2

 

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, Den Haag, ZHW en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Ervarengezondheid_T3.jpg

Bijna negen op de tien jongens (87%) en acht op de tien meisjes (78%) in Den Haag ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. De ervaren gezondheid op de havo is onder 78% van de jongeren (zeer) goed, onder jongeren op het vwo is dit 87%. In Haagse wijken met achterstand ervaart 78% van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed, in Haagse wijken zonder achterstand is dit 85% (Figuur 2). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 4.

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Ervarengezondheid_F2.jpg
 • Wijk
Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Ervarengezondheid_T4.jpg
 • Etnische afkomst

 

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
 2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
 2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties