Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft de (gezonde) levensverwachting van de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de sterftegegevens over de periode 2013-2016 en de ervaren gezondheid uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). 2,3 Levensverwachting en gezonde levensverwachting wordt voor de Nederlandse bevolking ieder jaar berekend. Voor kleinere regio’s zoals gemeenten en wijken is het aantal sterfgevallen per jaar te klein voor betrouwbare cijfers. Om die reden wordt gebruik gemaakt van gemiddelden over een periode van vier jaar.

Bij geboorte

Vrouwen leven langer dan mannen

In Nederland en ook in Den Haag leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel steeds kleiner. In de periode 2013-2016 was de gemiddelde levensverwachting van Haagse mannen 78,6 jaar, van Haagse vrouwen 82,3 jaar (tabel 1). Dit is lager dan de gemiddelde levensverwachting voor Haaglanden en Nederland. In Haaglanden was de gemiddelde levensverwachting 80,1 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Landelijk was deze in 2016 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

Tabel 1. Levensverwachting bij geboorte en gezonde levensverwachting bij geboorte, in jaren, naar geslacht. Den Haag en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_T1.png (1)

Vergeleken met de periode 2009-2012 is de levensverwachting van Haagse mannen iets gestegen en voor vrouwen min of meer gelijk gebleven (figuur 1). Landelijk is de levensverwachting in de afgelopen jaren toegenomen, bij zowel mannen als vrouwen.

Figuur 1. Levensverwachting bij geboorte naar geslacht. Den Haag 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016.
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_F1.png (1)

Vrouwen leven iets langer in goede ervaren gezondheid

De gezonde levensverwachting is voor vrouwen iets hoger dan voor mannen. Vrouwen leven dus langer (de levensverwachting is hoger), maar iets langer in goede ervaren gezondheid.

In Den Haag is in de periode 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen 58,1 jaar, voor vrouwen 58,9 jaar (tabel 1). Dit is lager dan in Haaglanden (mannen:62,2 jaar, vrouwen: 61,9 jaar) en landelijk (mannen: 64,9 jaar, vrouwen: 63,3 jaar).

In wijken met achterstand is de levensverwachting lager dan in wijken zonder achterstand

Er is een verschil in levensverwachting tussen inwoners van wijken met achterstand en inwoners van wijken zonder achterstand. Voor mannen is de levensverwachting in wijken met achterstand 76,9 jaar tegenover 79,5 jaar in wijken zonder achterstand. Van 2005-2008 tot 2009-2012 is de levensverwachting van mannen in wijken met achterstand licht gestegen en vervolgens min of meer gelijk gebleven (figuur 2). Wel is er een geringe toename van de levensverwachting bij geboorte in wijken zonder achterstand. De levensverwachting van vrouwen in wijken met achterstand is iets lager dan de levensverwachting van vrouwen in wijken zonder achterstand. Vanaf 2005-2008 is er een lichte stijging bij vrouwen in wijken met achterstand, in wijken zonder achterstand is de levensverwachting gelijk gebleven.

Figuur 2. Levensverwachting bij geboorte naar geslacht en wijken met achterstand en wijken zonder achterstand. Den Haag 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016.
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_F2.png (1)
  • Wijk

In achterstandswijken een lagere gezonde levensverwachting

Ook bij gezonde levensverwachting bij de geboorte is er een verschil tussen wijken met en zonder achterstand; deze is veel groter dan bij levensverwachting in het algemeen. Bij bewoners van Haagse wijken met achterstand is in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte van mannen 49,8 jaar, van vrouwen 49,3 jaar (figuur 3). Bij bewoners van wijken zonder achterstand is dat bij mannen 62,2 jaar en bij vrouwen 63,1 jaar. Een verschil tussen wijken met achterstand en zonder achterstand van 12,4 jaar bij mannen en 13,8 jaar bij vrouwen. Vanaf 2009-2012 zien we bij mannen zowel in wijken met achterstand als in wijken zonder achterstand een daling in het aantal jaren in goede ervaren gezondheid (in wijken met achterstand 2,6 jaar, in wijken zonder achterstand 2,4 jaar). Bij vrouwen in wijken met achterstand zien we een lichte stijging van 1,1 jaar in het aantal jaren in goede ervaren gezondheid bij geboorte, bij vrouwen in wijken zonder achterstand zien we een daling van 1,8 jaar.

Figuur 3. Gezonde levensverwachting bij geboorte naar geslacht en wijken met achterstand en wijken zonder achterstand. Den Haag 2009-2012 en 2013-2016.a
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_F3.png (1)
  • Wijk

Bij 65 jaar

In Den Haag lagere levensverwachting bij 65 jaar dan in Haaglanden en landelijk

De levensverwachting in 2013-2016 is in Den Haag 17,8 jaar bij mannen en 20,3 jaar bij vrouwen (tabel 2). Dit is lager dan de cijfers voor Haaglanden (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,5 jaar) en landelijk (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,4 jaar).

 

Tabel 2. Levensverwachting bij 65 jaar en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Den Haag en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_T2.png (1)

Ten opzichte van 2005-2008 en 2009-2012 is de levensverwachting bij 65 jaar in 2013-2016 bij Haagse mannen iets gestegen (figuur 4), en bij Haagse vrouwen ongeveer gelijk gebleven.

Figuur 4. Levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Den Haag 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016.
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_F4.png (1)

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar lager in Den Haag dan in Haaglanden en landelijk

Op 65-jarige leeftijd is de gezonde levensverwachting bij Haagse mannen 10,1 jaar, bij Haagse vrouwen 10,4 jaar (tabel 2). Dit is lager dan in Haaglanden en landelijk. In Haaglanden was in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij 65 jaar 11,6 jaar voor mannen en 11,8 jaar voor vrouwen. Landelijk was dit in 2016 11,8 jaar voor mannen en 12,7 jaar voor vrouwen.

Bij 65-jarigen is de gezonde levensverwachting bij mannen ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2009-2012: in wijken met achterstand 7,2 jaar, in wijken zonder achterstand 11,3 jaar (figuur 5). Bij vrouwen is de gezonde levensverwachting bij 65 jaar iets gedaald: in wijken met achterstand is deze 6,9 jaar, een daling van 0,7 jaar vergeleken met 2009-2012. Vrouwen in wijken zonder achterstand leven nog 11,6 jaar in goede ervaren gezondheid vanaf hun 65ste, een daling van een half jaar vergeleken met 2009-2012 (figuur 5).

 

Figuur 5 . Gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht en wijken met achterstand en wijken zonder achterstand. Den Haag 2005-2008, 2009-2012 en 2013-2016.a
DH_3.1_GezondeLevensverwachting_F5.png (1)
  • Wijk

 

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezonde levensverwachting; cijfers en context [Online]. (bezocht op 4 december 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (bezocht op 8 en 9 augustus 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0,2-12,17&D2=221,225,508&D3=182-193,195-204&HDR=G2&STB=G1,T.
  4. Dijk A van. Grote verschillen in gezonde levensverwachting in Haaglanden. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(2): 16-21.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties