Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het voorkomen van lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid bij 65-plussers in Den Haag, gebaseerd op de vragen van de Tilburg Frailty Indicator in de Gezondheidsenquête 2016.1

Ouderen (65-plus)

Een kwart van de 65-plussers in Den Haag is kwetsbaar

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 24% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Den Haag kwetsbaar.2 Het percentage kwetsbare ouderen is in Den Haag hoger dan in Haaglanden (19%). Ook de percentages ouderen met lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid zijn in Den Haag hoger dan in Haaglanden (figuur 1).

 

Figuur 1. Percentage kwetsbare ouderen naar lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid. Den Haag en Haaglanden, 2016.
DH_7.1_KwetsbareOuderen_F1.png

Het percentage kwetsbare ouderen neemt toe met de leeftijd

Het percentage kwetsbare ouderen neemt toe met de leeftijd.2 Zo is 19% van de 65- tot en met 74-jarigen kwetsbaar, bij 85-plussers is dat 49% (tabel 1). Bij vrouwen is het percentage kwetsbare ouderen hoger dan bij mannen.

Bij ouderen met een niet-westerse afkomst is een hoger percentage kwetsbaar dan bij ouderen met een autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor ouderen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met ouderen die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij ouderen met een lage sociaaleconomische status is een hoger percentage kwetsbaar

De kwetsbaarheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status. Bij ouderen met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij ouderen die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een lager percentage kwetsbaar is dan bij ouderen met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

In de stadsdelen Centrum en Laak is het percentage kwetsbare ouderen het hoogst en in Scheveningen het laagst. Het percentage kwetsbare ouderen ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

 

Tabel 1. Percentage kwetsbare ouderen. Den Haag 2016.
DH_7.1_KwetsbareOuderen_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  • Wijk
  1. Gobbens RJJ, Van Assen MALM, Wijnen-Sponselee Mth, Schols JMGA. The Tilburg Frailty Indicator: Psychometric Properties. J Am Med Dir Assoc 2010 (11)5: 344-355.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties