Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Den Haag. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Minder dan 90% van de zuigelingen in Den Haag heeft alle vaccinaties gehad

88% van de 2-jarigen in Den Haag heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt (iets) lager dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties  is in Den Haag lager dan in Nederland.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Den Haag, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
DH_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Den Haag is dit sinds 2015 zichtbaar: van 95% naar 91% voor de DKTP vaccinatie en 96% naar 92% voor de BMR vaccinatie (figuur 1). Ondanks de daling is de vaccinatiegraad voor de afzonderlijke vaccinaties boven de 90%, de WHO-norm van 90% wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie; in Nederland wordt deze sinds 2016 niet meer gehaald en in Den Haag sinds 2017.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Den Haag en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
DH_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

 Schoolleeftijd (10 jaar)

Bijna negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 87% van de Haagse kinderen alle D(K)TP vaccinaties gehad en 88% alle BMR vaccinaties (tabel 2).a Deze percentages zijn (iets) lager dan in Nederland (beide 90%). Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Den Haag en Haaglanden (iets) lager dan in Nederland.5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Den Haag, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
DH_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Den Haag is deze daling pas zichtbaar na 2016, tussen 2015 en 2016 is er nog een stijging geweest in de vaccinatiegraad voor beide vaccinaties. De norm van 90% voor D(K)TP is in Den Haag alleen in 2016 gehaald, voor BMR van 2015 tot en met 2017. In Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in zowel Den Haag als in Nederland niet gehaald.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016. In Den Haag is tot en met 2018 de vaccinatiegraad boven de 90% gebleven, in Nederland is al die jaren de vaccinatiegraad boven de 90%.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Den Haag en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
DH_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Vier op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Den Haag heeft 42% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Den Haag lager dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen. 5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Den Haag, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
DH_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit was zowel in Den Haag als in Nederland zichtbaar. Maar vanaf 2019 is de vaccinatiegraad stabiel gebleven of gestegen. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Den Haag en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
DH_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties