Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Den Haag. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van Den Haag in Cijfers (DHIC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim een half miljoen inwoners in Den Haag

Den Haag behoort samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht tot de vier grootste steden van Nederland (G4) en staat qua inwoneraantal op nummer drie (tabel 1).2,3 Uit de gegevens van Den Haag in Cijfers komt naar voren dat Den Haag op 1 januari 2020 546.335 inwoners telde: 271.448 mannen en 274.887 vrouwen.

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, G4, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.a
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling T1
  • G4
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2020 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2,3 Te zien is dat de leeftijdsgroep 25- tot en met 54-jarigen in Den Haag het grootst is. Vrouwen zijn vooral onder Haagse 80-plussers oververtegenwoordigd; bijna twee op de drie inwoners in deze leeftijdsgroep is vrouw (63%).

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Den Haag en Nederland, 1 januari 2020.a
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling F1

Grijze druk in Den Haag laag ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Den Haag wat meer 0- tot en met 4-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) is in Den Haag en Nederland ongeveer gelijk (respectievelijk 36% en 37%, tabel 1, figuur 1).2,3 Wel kent Den Haag een grotere groep 25- tot en met 44-jarigen en een kleinere groep 50- tot en met 84-jarigen. Dit weerspiegelt zich in een relatief lage grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen): 23% in Den Haag versus 33% in Nederland. Ten opzichte van regio Haaglanden kent Den Haag bijna eenzelfde groene druk (respectievelijk 37% en 36%) en een lagere grijze druk. Van de vier grootste Nederlandse steden (G4) heeft Den Haag de hoogste groene druk en de op één na hoogste grijze druk.

Hoogste percentage jeugdigen in Leidschenveen-Ypenburg, hoogste percentage ouderen in Loosduinen

Haagse jeugdigen (0- tot en met 19 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) wonen niet gelijkmatig verdeeld over de stad (figuur 2a, figuur 2b).2 In stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg wonen relatief gezien de meeste jeugdigen (30%). Het stadsdeel met relatief gezien de minste ouderen is Laak (8%). De wijken Leidschenveen, Ypenburg en Vogelwijk hebben de hoogste percentages 0- tot en met 19-jarigen (respectievelijk 31, 31 en 30%%). Stadsdeel Loosduinen heeft daarentegen het laagste percentage jeugdigen (19%) en het hoogste percentage ouderen (28%). De Loosduinse wijk Bohemen, Meer en Bos heeft binnen het stadsdeel het hoogste aantal inwoners van 65 jaar en ouder (38%). Ook in de Scheveningse wijk Westbroekpark/Duttendel wonen relatief veel 65-plussers (43%).

Figuur 2a. Percentage 0- tot en met 19-jarigen in Haagse wijken. Den Haag, 1 januari 2020.
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling F2a
Figuur 2b. Percentage 65-plussers in Haagse wijken. Den Haag, 1 januari 2020.
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling F2b

Ruim de helft van de Haagse inwoners is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2020 was ruim de helft (56%) van de Haagse inwoners van niet-Nederlandse afkomst: 19% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 37% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Den Haag is vergelijkbaar met dat in Amsterdam en Rotterdam. In Utrecht is dit percentage lager. In de G4 is het percentage inwoners van niet-Nederlandse afkomst ruim twee keer zo hoog als in Nederland (tabel 2).2,4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, G4, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.d
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling T2
  • G4
  • Etnische afkomst

Meeste Haagse inwoners van niet-Nederlandse afkomst hebben een Surinaamse of Turkse achtergrond

Tabel 3a toont het percentage Hagenaars naar etnische afkomst en leeftijd op 1 januari 2020.2 Inwoners van Surinaamse en Turkse afkomst vormen de grootste groep (beide 8%) gevolgd door inwoners van Marokkaanse afkomst (6%), Oost-Europese afkomst (6%), Indonesische afkomst (3%) en Antilliaanse afkomst (3%). Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst is het hoogst onder de jongere leeftijdsgroepen. Zo is 61% van de 0- tot en met 19-jarigen van niet-Nederlandse afkomst (18% westers, 43% niet-westers) in vergelijking met 23% van de 85-plussers (16% westers, 7% niet-westers).

Onder de leeftijdsgroep 0- tot en met 64-jarigen zijn er, in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen, relatief veel inwoners van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en overig westerse- en niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners van Surinaamse afkomst is het hoogst onder de groep 20- tot en met 64-jarigen. Inwoners van Oost-Europese afkomst zijn sterk vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep 20- tot en met 39-jarigen, terwijl er onder 40-plussers relatief veel inwoners van Indonesische afkomst zijn (tabel 3b).

Tabel 3a. Percentage inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Den Haag, 1 januari 2020.
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling T3a
  • Etnische afkomst
Tabel 3b. Aantal inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Den Haag, 1 januari 2020.
DH Bevolkingsomvang En Samenstelling T3b
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken. Den Haag in Cijfers. [Online]. (bezocht op 22 okt 2020); Beschikbaar op URL: https://denhaag.incijfers.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 22 okt 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 22 okt 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties