Gezondheidsmonitor

Alle inwoners in de regio Haaglanden verdienen een gelijke kans op een goede gezondheid. Om dit te realiseren hebben gemeenten voor het formuleren van hun beleid inzicht nodig in de gezondheidssituatie van hun inwoners. Dit inzicht geeft GGD Haaglanden via de gezondheidsmonitor. Hier vindt u informatie over ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid in de gemeente Den Haag.

Thema's

Kernboodschappen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Den Haag.