Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Delft en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.3,5,6,

Alle leeftijden

In 2016 bijna 1.300 soa-consulten van inwoners van Delft bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2016 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 1.263 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Delft.6

Heteroseksuele mannen vormen de grootste groep onder de bezoekers (40%), gevolgd door vrouwen (34%) en mannen die seks hebben met mannen (MSM, 28%). In Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk zijn er meer consulten uitgevoerd bij vrouwen en minder bij heteroseksuele mannen (tabel 1).3

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_4.3_Soa_T1.png
  • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 15 jaar, 67% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 82% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 79% en van de MSM 31%. Een op de vijf MSM (19%) is ouder dan 45 jaar, veel meer dan bij de vrouwen (1%) en heteroseksuele mannen (1%). Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Delft veel hoger dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk.

Driekwart van de bezoekers (74%) is van Nederlandse afkomst, 2% is van Surinaamse en 2% van Arubaanse/Antilliaanse afkomst. In Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk zijn minder bezoekers van Nederlandse afkomst (tabel 1).

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2015 is het aantal consulten in 2016 gelijk gebleven.7 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gestegen met 4%, evenals in Haaglanden (6%) en landelijk (5%). In de periode 2013-2016 varieerde het aantal soa-consulten van 1.100 in 2013 tot 1.263 in 2015 (figuur 1); de afname in 2015 in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk als gevolg van de gewijzigde vergoedingsregeling bij het CSG werd in Delft niet gezien.4 Tussen 2015 en 2016 is in Delft een forse toename te zien in het aantal consulten bij MSM met 43%; bij vrouwen en heteroseksuele mannen nam het aantal consulten af. Deze stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien.

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Delft aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Delft, 2013-2016.
Delft_4.3_Soa_F1.png

Bij bijna een op de zes consulten wordt een soa gevonden

In 2016 is bij 15,4% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is lager dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (17,7%), Haaglanden (17,1%) en landelijk (18,4%). In Delft zijn er geen grote verschillen in vindpercentages tussen vrouwen, heteroseksuele mannen en MSM. Het vindpercentage verschilt ook niet naar leeftijd of naar afkomst (tabel 2). Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.  

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Delft toegenomen ten opzichte van 2015 (11,8%). Dit beeld wordt ook landelijk gezien (2015: 17,2%).

Tabel 2. Vindpercentage van minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) bij bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid, naar achtergrondkenmerken (%). Delft en Nederland, 2016.
Delft_4.3_Soa_T2.png
  • Etnische afkomst

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2016 in 13,3% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 14,5%). Chlamydia is daarmee in Delft maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen, MSM als vrouwen. Chlamydia komt meer voor bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen en bij jongere bezoekers (tabel 3). In 2015 was het vindpercentage 10,0%.

Gonorroe is bij 2,6% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 4,3%). Gonorroe is in Delft de meest gestelde diagnose bij MSM en komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen, meer bij bezoekers boven de 25 jaar en meer bij bezoekers van niet-Nederlandse afkomst. In 2015 was het vindpercentage 1,7%.

Syfilis werd bij minder dan 1% van de consulten gevonden (landelijk: 1,4%); alle gevallen werden gediagnosticeerd bij MSM.   

Hiv en hepatitis B werden nauwelijks of niet gediagnosticeerd bij bezoekers in Delft (landelijk: 0,3%, respectievelijk 0,5%).

Tabel 3. Vindpercentage van chlamydia bij Delftse bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (%), naar achtergrondkenmerken. Delft, 2016.
Delft_4.3_Soa_T3.png (1)
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/totaal#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
  6. L. van der, Smid, N. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Jaarverslag 2016. Den Haag: juli 2017.
  7. Leeuwen-Voerman, S. van, Keetman, M. , Spoormaker, R. GGD Haaglanden, Regionaal soa centrum Den Haag. Jaarverslag 2015. Den Haag: december 2016. 
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties