Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Delft en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 ruim 1.300 soa-consulten van inwoners van Delft bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 1.333 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Delft.6

Vrouwen vormen de grootste groep onder de bezoekers (44%), gevolgd door heteroseksuele mannen (43%) en mannen die seks hebben met mannen (MSM, 13%) (tabel 1). In Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk zijn er meer consulten uitgevoerd bij MSM en minder bij heteroseksuele mannen.5,6

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2018.
Delft_4.3_Soa_T1.png
  • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG 

De jongste bezoeker was 14 jaar, 82% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 90% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 87% en van de MSM 42%.5,6 Een op de zes MSM (16%) is 45 jaar en ouder, veel meer dan bij de vrouwen (0,3%) en heteroseksuele mannen (1%). Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Delft veel hoger dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk.

Driekwart van de bezoekers (75%) is van Nederlandse afkomst, 2% is van Surinaamse en 2% van Arubaanse/Antilliaanse afkomst. In Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk zijn minder bezoekers van Nederlandse afkomst (tabel 1). 5,6

Aantal consulten bij vrouwen en heteroseksuele mannen stijgt

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 met 6% toegenomen. In Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven, in Haaglanden is het echter afgenomen (1%) en landelijk is het gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten van 1.162 in 2014 tot 1.333 in 2018 (figuur 1). Tussen 2017 en 2018 is er een toename in het aantal consulten bij vrouwen en heteroseksuele mannen. In Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk is er juist een afname zichtbaar bij deze groepen.5,6

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Delft aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Delft, 2014-2018.*
Delft_4.3_Soa_F1.png

Bij bijna een op de zeven consulten wordt een soa gevonden

In 2018 is bij 13,7% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is lager dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (15,1%), Haaglanden (15,1%) en landelijk (18,2%). Het vindpercentage bij heteroseksuele mannen is lager dan bij MSM. Het vindpercentage is hoger bij bezoekers van 35 tot 44 jaar. Er is geen verschil naar afkomst (tabel 2). Landelijk is het vindpercentage bij heteroseksuele mannen hoger dan bij vrouwen; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst. Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Delft gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (13,5%). Dit beeld wordt ook landelijk gezien (2017: 18,4%).5,6  

Tabel 2. Vindpercentage van minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) bij bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid, naar achtergrondkenmerken (%). Delft en Nederland, 2018.
Delft_4.3_Soa_T2.png
  • Etnische afkomst

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2018 in 12,1% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 15,7%). Chlamydia is daarmee in Delft maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen als vrouwen. Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende categorieën bezoekers (tabel 3). In 2017 was het vindpercentage 12,4%.

Gonorroe is bij 1,8% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 5,5%). Gonorroe is in Delft de meest gestelde diagnose bij MSM en komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen, meer bij bezoekers boven de 25 jaar. In 2017 was het vindpercentage 1,2%. Syfilis werd bij minder dan 1% van de consulten gevonden (landelijk: 1,5%); alle gevallen werden gediagnosticeerd bij MSM. Hiv en hepatitis B werden niet gediagnosticeerd bij bezoekers in Delft (landelijk: 0,3%, respectievelijk 0,4%).5,6

Tabel 3. Vindpercentage van chlamydia bij Delftse bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (%), naar achtergrondkenmerken. Delft, 2018.
Delft_4.3_Soa_T3.png
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
  6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties