Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit, en het percentage inwoners dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18 jaar).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een derde van de inwoners van Delft voldoet aan richtlijn groente

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 30% van de inwoners van Delft minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.5 Vier op de tien eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet aan de richtlijn fruit. Bijna negen op de tien inwoners van Delft (87%) ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1).

Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijn voor fruit is in Delft lager dan in Haaglanden. Het percentage inwoners dat ten minste vijf dagen of meer per week ontbijt is hoger dan in Haaglanden.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_8.1_Voeding_T1.png

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de voedingsrichtlijnen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).5 Dit speelt ook bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben. Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen groente en fruit dan bij inwoners van een andere afkomst

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners van een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst ten minste vijf dagen per week. Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag en gemiddeld opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

Tabel 2 . Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_8.1_Voeding_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Meer dan de helft van de jongeren eet dagelijks groente

Meer dan de helft van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) uit Delft eet dagelijks groente (tabel 3).6 In de regio Haaglanden is dit precies de helft. Verder eet 36% dagelijks fruit en 88% ontbijt vijf dagen of meer per week. In Haaglanden eet hetzelfde percentage jongeren dagelijks fruit en ontbijt 86% minstens vijf dagen per week.

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Delft en Haaglanden 2015.
Delft_8.1_Voeding_T3.png
Tabel 4. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Delft 2015.
Delft_8.1_Voeding_T4.png
  1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
  2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
  3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
  4. Is ontbijt overslaan erg? [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/is-ontbijt-overslaan-erg-.aspx.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  6. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties