Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners in Delft dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit en dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een derde van de inwoners van Delft voldoet aan richtlijn groente

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 30% van de inwoners van Delft minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.4 Vier op de tien eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet aan de richtlijn fruit. Bijna negen op de tien inwoners van Delft (87%) ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1).

Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijn voor fruit is in Delft lager dan in Haaglanden. Het percentage inwoners dat ten minste vijf dagen of meer per week ontbijt is hoger dan in Haaglanden.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_8.1_Voeding_T1.png

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de voedingsrichtlijnen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).4 Dit speelt ook bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben. Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen groente en fruit dan bij inwoners van een andere afkomst

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners van een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst ten minste vijf dagen per week. Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag en gemiddeld opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

Tabel 2 . Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_8.1_Voeding_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim een derde van de jongeren (3 vmbo) eet dagelijks groente

Van de jongeren in Delft eet 36% elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 32% (Tabel 1).4
Van de jongens eet 39% elke dag groente, voor meisjes is dit 33%. Op het vmbo-tl eet 36% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 38%. Onder de jongeren van Nederlandse afkomst eet 31% elke dag groente, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 43% (Figuur 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Voeding_T1.jpg

Ongeveer een derde van de jongeren (3 vmbo) eet elke dag fruit

In Delft eet 34% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 26% (Tabel 1). Ongeveer een derde van de jongens (32%) en meisjes (35%) eet elke dag fruit. Op het vmbo-tl eet 33% van de jongeren dagelijks fruit, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 38%. Ruim een kwart van de jongeren van Nederlandse afkomst eet dagelijks fruit (27%), voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 43% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Voeding_F1.jpg

Ruim driekwart van de jongeren (3 vmbo) ontbijt minstens 5 dagen per week

Van de jongeren in Delft ontbijt 77% minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West 74% van de jongeren (Tabel 1). Acht op de tien jongens (81%) en zeven op de tien meisjes (72%) ontbijten minstens 5 dagen per week. Op het vmbo-tl ontbijten acht op de tien (78%) jongeren minstens 5 dagen per week, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 71%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 81% minimaal 5 dagen per week, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 71% (Figuur 1).

HAVO/VWO

Zes op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten dagelijks groente

Van de jongeren in Delft eet 59% elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 49% (Tabel 2).4 Van de jongens eet 60% elke dag groente, voor meisjes is dit 58%. Op de havo eet de helft (52%) van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vwo is dit 67%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst eet 59% elke dag groente, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 60% (Figuur 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Voeding_T2.jpg

Vier op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten elke dag fruit

In Delft eet 40% van de jongeren dagelijks fruit, in Zuid-Holland West is dit 37% (Tabel 2). Vier op de tien jongens (37%) en meisjes (42%) eten elke dag fruit. Op de havo en op het vwo eten respectievelijk 35% en 45% van de jongeren dagelijks fruit. Vier op de tien jongeren van Nederlandse afkomst (37%) eten iedere dag fruit, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 46% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Voeding_F2.jpg

Ruim acht op de tien jongeren (4 havo/vwo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Een ruime meerderheid van de jongeren in Delft (84%) ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dit 86% (Tabel 2). Van de jongens ontbijt 86% minstens 5 dagen per week, onder meisjes is dit 83%. Op de havo ontbijt 83% van de jongeren minstens 5 dagen per week, op het vwo is dit 85%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 87% minstens 5 dagen per week, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 76% (Figuur 2).

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Eerlijk over eten [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cafeine.aspx
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties