Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in het beeld van en het vertrouwen in de aanpak van overheid onder inwoners van Delft. Ook wordt het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden, wanneer deze nog langer duren, weergegeven. Deze informatie is afkomstig uit de derde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM

De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Beeld van de aanpak van de overheid

Figuur 1. Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de aanpak van de Nederlandse overheid. Delft en regio Haaglanden, mei 2020.
Delft Vertrouwen F1

Draagvlak voor de maatregelen

Figuur 2. Percentage inwoners dat (helemaal) bereid is om zich aan de maatregelen te houden als deze gelden tot half juli 2020 en tot 1 december 2020. Delft, mei 2020.
Delft Vertrouwen F2
Figuur 3. Verandering in het percentage mensen dat (helemaal) bereid is om zich aan de maatregelen te houden, als de maatregelen nog zes maanden duren (vergeleken met eind mei 2020)*. Delft en regio Haaglanden, mei 2020.
Delft Vertrouwen F3

Conclusie

De cijfers voor Delft zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: de meerderheid is positief over de aanpak van het coronavirus door de Nederlandse overheid. Het draagvlak voor de maatregelen is op de korte termijn erg hoog, echter als de maatregelen langer duren neemt het draagvlak voor met name alleen noodzakelijk naar het buitenland en zo min mogelijk bezoek ontvangen sterk af. Voor de hygiënemaatregelen is de afname in het draagvlak minimaal als deze langer duren.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Haaglanden. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 3 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

Klik hier voor de resultaten van ronde 1.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties