Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

De gegevens over beperkingen in activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en beperkingen in huishoudelijke activiteiten zijn gepubliceerd in de thematische rapportage Ouderen en gezondheid.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Onderstaande link verwijst naar de rapportage Ouderen en gezondheid, met informatie over het percentage ouderen in Haaglanden die activiteiten in het dagelijks leven met grote moeite of alleen met hulp van anderen kunnen uitvoeren, en over het percentage ouderen in Haaglanden dat bepaalde huishoudelijke activiteiten niet meer zelfstandig kan uitvoeren.

Klik hier voor de rapportage Ouderen en gezondheid

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Om zelfstandig te kunnen blijven wonen is het van belang zelf activiteiten te kunnen uitvoeren of daar adequate hulp bij te krijgen. Voorbeelden van activiteiten van het dagelijks leven (ADL) zijn zich wassen, aan- en uitkleden en zich verplaatsen in of buitenshuis. Door een beperking kan het zijn dat bepaalde huishoudelijke activiteiten niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om boodschappen doen, eten klaarmaken en zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen.