Gezondheidsmonitor

De actuele stand van zaken van de gezondheid van de inwoners

Introductie

Informatie over monitor

Gemeenten

Cijfers per gemeente

Laatste artikelen

Gezondheidsvaardigheden | Midden-Delfland

Deze tekst beschrijft het voorkomen van beperkte gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse bevolking, en laaggeletterdheid in Nederland en Haaglanden. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid enerzijds en gezondheid anderzijds.

Lees meer