Gezondheidsmonitor

Alle inwoners zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te pakken zijn een langetermijnaanpak en een integrale benadering nodig. Beleidsadviezen van GGD Haaglanden geven een handvat de gezondheidssituatie van hun inwoners kan worden verbetert, nu en in de toekomst.

Regionale kernboodschappen corona - inleiding

Het coronavirus veroorzaakt niet alleen veel ziektelast en een grote druk op de zorg. Ook de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen voor de samenleving. De crisis heeft de grootste impact bij groepen in de samenleving waar al achterstanden waren. De coronacrisis zorgt voor toenemende ongelijkheid, ook ten aanzien van de gezondheid.

Samenvatting

Een gezond leven in en na coronatijd voor alle inwoners van de regio Haaglanden.

Een eerlijke kans voor iedereen

De verwachting is dat door de coronacrisis sociaaleconomische achterstanden zullen toenemen. Het is aannemelijk dat de crisis en met name de coronamaatregelen, grotere gevolgen hebben voor inwoners die al een kwetsbare sociaaleconomische positie hadden voor de crisis. Dit heeft impact op de volksgezondheid; mensen met een lagere sociaaleconomische positie hebben over het algemeen een minder goede gezondheid.

 

Een positief gemoed voor iedereen

Dat de coronacrisis invloed heeft op ons gevoel van welbevinden is geen verrassing. Onze vrijheid is voor lange tijd ingeperkt. We maken ons zorgen over onze gezondheid en de gezondheid van geliefden en we hebben een chronisch gebrek aan sociale contacten. Er zijn veel zorgen over inkomen en banen. Gezinnen staan onder druk doordat mensen lange tijd dicht op elkaar leven. Toch is het grootste deel van de bevolking in Nederland nog steeds tevreden over het eigen leven. De crisis vertaalt zich bij de totale bevolking dus (nog) niet in een algehele toename van psychische klachten.

Een goede gezondheid voor iedereen

De coronacrisis zorgt bij veel mensen voor een verandering in de leefstijl9. Door het thuiswerken missen mensen bijvoorbeeld de beweging naar het werk, sportscholen en sporthallen zijn lange tijd gesloten en ook zijn mensen anders gaan eten gedurende de crisis.

Veranderingen in onze leefstijl hoeven geen probleem te zijn. Zo zijn er mensen die juist meer zijn gaan bewegen tijdens de crisis, of die door het wegvallen van sociale verplichtingen vaker de tijd namen om een gezonde maaltijd te bereiden. Toch laten onderzoeken zien dat vooral qua bewegen een grote groep mensen ongunstiger gedrag is gaan vertonen.

Een veilig thuis voor iedereen

Door de coronacrisis zijn we meer thuis en hebben we minder (fysieke) sociale contacten. We zitten dicht(er) op elkaars lip en in een deel van de gezinnen levert dit spanningen op. Zeker ten tijde van een lockdown en de sluiting van scholen is en was het in gezinnen met kinderen moeilijk in balans te blijven. Tegelijkertijd is het in de huidige periode moeilijker om problemen in gezinnen te signaleren door het beperkte aantal contacten

Een gezonde omgeving voor iedereen

De coronacrisis heeft de leefomgeving zelf en ook onze verhouding tot de leefomgeving veranderd. Zo was de lucht tijdens de eerste coronagolf door vermindering in het (vlieg)verkeer al snel schoner1. Ook was er in die periode minder verkeersgeluid.