Gezondheidsmonitor

Alle inwoners in de regio Haaglanden verdienen een gelijke kans op een goede gezondheid. Om dit te realiseren hebben gemeenten voor het formuleren van hun beleid inzicht nodig in de gezondheidssituatie van hun inwoners. Dit inzicht geeft GGD Haaglanden via de gezondheidsmonitor. Hier vindt u informatie over ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid in de regio Haaglanden.

Kernboodschappen

Alle inwoners zouden gelijke kansen moeten hebben op een goede gezondheid. Er zijn echter verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze effectief aan te pakken zijn een langetermijnaanpak en een integrale benadering nodig. Beleidsadviezen van GGD Haaglanden geven een handvat de gezondheidssituatie van hun inwoners kan worden verbetert, nu en in de toekomst.