Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren in Zoetermeer dat een verhoogd risico heeft op psychosociale problematiek en het percentage waar vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019.

De gegevens zijn afkomstig uit de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) – een signaleringsinstrument voor de opsporing van psychosociale problemen bij kinderen, die gebruikt wordt door JGZ. Uit de vragenlijst komt een totaalscore voor psychosociale problematiek en scores op de vijf subschalen: emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en pro-sociaal gedrag. De scores worden uitgedrukt in drie uitkomstmaten: normale score, matig verhoogde score (er is sprake van een verhoogd risico op psychosociale problematiek) of een verhoogde score (er is vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Bijna één op de tien jongeren (3 vmbo) heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek

Van de jongeren (3-vmbo) in Zoetermeer heeft 8% een verhoogd risico op psychosociale problematiek en is er bij 5% vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek.2 In de regio Zuid-Holland West liggen deze percentages op respectievelijk 10% en 5% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_T1.jpg

Van de jongens heeft 6% een verhoogd risico op psychosociale problematiek en is er bij 4% vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek, voor meisjes zijn deze percentages respectievelijk 10% en 6%. Onder jongeren op het vmbo-tl heeft één op de tien (9%) een verhoogd risico en bij één op de twintig is er vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek. Op het vmbo-overig liggen deze percentages op 7% en 5%. Van jongeren van Nederlandse afkomst heeft 11% een verhoogd risico op psychosociale problematiek en is er bij 6% vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek; 4% van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst heeft een verhoogd risico (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F1.jpg

Ongeveer een derde van de jongeren (3 vmbo) heeft een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief

Ongeveer één op de tien jongens uit Zoetermeer heeft een verhoogd risico op gedragsproblemen (9%), hyperactiviteit (13%), problemen met leeftijdsgenoten (12%) en pro-sociaal gedrag* (11%), voor meisjes zijn deze percentages respectievelijk 3%, 7%, 15% en 4%. Bij bijna twee op de tien jongens (19%) en drie op de tien meisjes (28%) is er vrijwel zeker sprake van hyperactief (Figuur 2).

* pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar geslacht en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F2.jpg

Kwart van de jongeren op het vmbo-tl is vrijwel zeker hyperactief

Bij een kwart (25%) van de jongeren op het vmbo-tl is er vrijwel zeker sprake van hyperactiviteit en bij twee op de tien jongeren (21%) op het vmbo-overig. Onder jongeren op het vmbo-tl heeft 10% een verhoogd risico op gedragsproblemen of heeft vrijwel zeker gedragsproblemen met leeftijdsgenoten, bij jongeren op het vmbo-overig is dit 13% (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar opleidingsniveau en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F3.jpg

Drie op de tien jongeren van Nederlandse afkomst zijn vrijwel zeker hyperactief

Ruim vier op de tien (42%) jongeren van Nederlandse afkomst hebben een verhoogd risico op hyperactiviteit of zijn vrijwel zeker hyperactief, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst zijn dit twee op de tien (21%) jongeren. Zowel onder jongeren van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst is er bij 5% vrijwel zeker sprake van gedragsproblemen (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar etnische afkomst en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F4.jpg

HAVO/VWO

8% van de jongeren (4 havo/vwo) heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek

Van de jongeren (4 havo/vwo) in Zoetermeer heeft 8% een verhoogd risico op psychosociale problematiek en is er bij 2% vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek.2 In de regio Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 6% en 3% (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_T2.jpg

Van de jongens heeft 7% een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Bij de meisjes loopt 9% dit verhoogde risico en is er bij 3% vrijwel zeker sprake van psychosociale problematiek. Het percentage jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problematiek is op de havo 10% en op het vwo 6%. Onder jongeren met een Nederlandse afkomst heeft 10% een verhoogd risico op psychosociale problematiek, terwijl er bij 3% vrijwel zeker sprake van is (Figuur 5).

Figuur 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F5.jpg

Van de meisjes (4 havo/vwo) in de regio ZHW heeft 8% vrijwel zeker emotionele problemen

Bij bijna één op de tien (8%) meisjes in de regio ZHW is er vrijwel zeker sprake van emotionele problemen en bij één op de honderd (1%) jongens. Van de jongens heeft 5% een verhoogd risico op gedragsproblemen of er is zeker sprake van gedragsproblemen; bij meisjes is dit 2%. Bij zowel jongens (24%) als meisjes (23%) heeft bijna een kwart een verhoogd risico op hyperactiviteit. Van zowel jongens als meisjes heeft één op de twintig een verhoogd risico op problemen met leeftijdsgenoten. Van de jongens heeft 11% van de jongens een verhoogd risico op pro-sociaal gedrag* of er is vrijwel zeker sprake van pro-sociaal gedrag*, bij meisjes is dit 4% (Figuur 6).

* pro-sociaal gedrag= pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar geslacht en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F6.jpg

In de regio ZHW heeft een kwart (25%) van de jongeren op de havo en 12% van de jongeren op het vwo een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief

In de regio ZHW heeft zowel 8% van de jongeren op de havo als op het vwo een verhoogd risico op emotionele problemen of er is bij hen vrijwel zeker sprake van emotionele problemen; voor gedragsproblemen zijn deze percentages voor jongeren op de havo en op het vwo respectievelijk 5% en 3%. Een kwart (25%) van de jongeren op de havo en 20% van de jongeren op het vwo heeft een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief. Van de jongeren op de havo heeft 6% een verhoogd risico op problemen met leeftijdsgenoten, bij jongeren op het vwo is dit 4%. Onder zowel jongeren op de havo als op het vwo heeft 7% een verhoogd risico op pro-sociaal gedrag* of er is vrijwel zeker sprake van pro-sociaal gedrag (Figuur 7).

* pro-sociaal gedrag= pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 7. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar opleidingsniveau en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F7.jpg

In de regio ZHW heeft een kwart (25%) van de jongeren van Nederlandse afkomst (4 havo/vwo) een verhoogd risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief

In de regio ZHW is er onder jongeren van Nederlandse afkomst bij 9% sprake van een verhoogd risico op emotionele problemen of vrijwel zeker sprake van emotionele problemen, bij  jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 6%. Van zowel jongeren van Nederlandse als niet-Nederlandse afkomst heeft 2% een verhoogd risico op gedragsproblemen. Een kwart (25%) van de jongeren van Nederlandse afkomst heeft een risico op hyperactiviteit of is vrijwel zeker hyperactief, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 19%. Ongeveer één op de twintig jongeren van Nederlandse afkomst (5%) en niet-Nederlandse afkomst (7%) heeft problemen met leeftijdsgenoten. Het percentage jongeren met een verhoogd risico op pro-sociaal gedrag* is gelijk onder jongeren met een Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst (4%) (Figuur 8).

* pro-sociaal gedrag= pro-actief vriendelijk gedrag als indicatie van sociale aanpassing

Figuur 8. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met een verhoogd risico op psychosociale problematiek en jongeren bij wie vrijwel zeker sprake is van psychosociale problematiek, naar etnische afkomst en naar subschalen van de Strength and Difficulties Questionnaire. Regio Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_SDQ_F8.jpg
  1. TNO/NCJ. JGZ-richtlijn Psychosociale problemen (2016). [Online]. (bezocht op 13 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/psychosociale-problemen
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties