Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de sociale statusscore voor de verschillende wijken in de gemeente Zoetermeer in de periode 1998 – 2016. De gegevens zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau.7

Wijken

 

Lage statusscore in Hoornerhage / Palenstein, hoge statusscore in Oosterheem-Oost en Noord-AA

In 2016 varieerden de statusscores van de verschillende wijken in Zoetermeer tussen -1,43 (laag) en 1,59 (hoog). De wijk Hoornerhage / Palenstein (postcodegebied 2722) had een lage score, de wijken Oosterheem-Oost (postcodegebied 2721) en Noord-AA (postcodegebied 2725) een hoge score (figuur 1).7

Figuur 1. Statusscore naar postcodegebied.a Zoetermeer 2016.
Zoetermeer_2.7_Sociale_status_van_wijken_F1.PNG

De statusscore varieert over de jaren het meest in Stadcentrum en Oosterheem-Oost

In de wijken Stadscentrum (postcodegebied 2711) en Oosterheem-Oost (postcodegebied 2721) variëren de statusscores het meest in de periode 1998 tot en met 2016. In Stadscentrum varieerde de statusscore in deze periode tussen iets lager dan gemiddeld tot iets hoger dan gemiddeld. In Oosterheem-Oost varieerde de statusscore van iets lager dan gemiddeld tot hoog. De overige wijken laten een stabiel, licht stijgend of licht dalend patroon zien over de jaren (tabel 1).7

Tabel 1. Statusscore naar postcodegebied. Zoetermeer 1998-2016. a,b
Zoetermeer_2.7_Sociale_status_van_wijken_T1.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/regionaal-internationaal/regionaal#definities.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status en gezondheid. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/cijfers-context/samenhang-met-gezondheid.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). VTV-2018. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen.
  4. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  5. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veelgestelde vragen over de statusscores. [Online]. Versie juni 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  6. Knol F., m.m.v. Boelhouwer J en Veldheer V. Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 2012. Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Statusontwikkeling_van_wijken_in_Nederland_1998_2010
  7. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Statusscores 2016. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores/statusscores_2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties