Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Deze informatie is afkomstig uit de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen). Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Een derde van de jongeren in Zoetermeer is in de afgelopen vier weken ziek thuis geweest

Van de jongeren uit Zoetermeer is in de vier weken voorafgaand aan de afname van de Jongerenenquête 2015 (najaar 2015) 32% minimaal één dag ziek thuis gebleven van school (tabel 1).7 In de regio Haaglanden is dit 31%. Het percentage jongeren dat ziek thuis is gebleven verschilt niet (significant) van dat in 2010 (33%).

Van de jongeren in Zoetermeer heeft 13% in de vier weken voorafgaand aan de enquête gespijbeld. In Haaglanden is dit ook 13%. Het percentage jongeren dat heeft gespijbeld verschilt niet (significant) van dat in 2010 (19%).

Tabel 1. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen vier weken ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, 2015.
Zoetermeer_2.1a_Schoolverzuim_T1.png

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Ruim twee procent van de jongeren in Zoetermeer verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Zoetermeer die aan het begin van het schooljaar 2016/2017 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers) heeft 2,2% voortijdig de school verlaten (tabel 2).8 In het schooljaar 2015/2016 was dit 2,5%. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2016/2017 op 1,8%.

Tabel 2. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Zoetermeer en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2016/2017.
Zoetermeer_2.1a_Schoolverzuim_T2.png
  1. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen.
  2. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  3. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  4. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 27 nov 2017); Beschikbaar op URL: www.vsvverkenner.nl.
  5. Voortijdig Schoolverlaten [Online]. (bezocht op 27 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/voortijdig-schoolverlaten.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2011. [Online]. (bezocht op 27 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2011/51/sociaaleconomische-trends-4e-kwartaal-2011.
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 04 dec 2017 en 22 mei 2018); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl.

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties