Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Zoetermeer en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.3,5,6,7

Alle leeftijden

In 2016 bijna 700 soa-consulten van inwoners van Zoetermeer bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2016 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 670 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Zoetermeer.6

Bijna de helft van de bezoekers is vrouw, een kwart heteroseksuele man en eveneens een kwart mannen die seks hebben met mannen (MSM). In Zuid-Holland West en Haaglanden zijn er (iets) meer consulten uitgevoerd bij heteroseksuele mannen en bij MSM; de landelijke verdeling komt overeen met die van Zoetermeer (tabel 1).3

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Zoetermeer_4.3_Soa_T1.png
  • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 15 jaar, 55% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 72% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 62% en van de MSM 23%. Een op de vijf MSM (21%) is ouder dan 45 jaar, veel meer dan bij de vrouwen (4%) en heteroseksuele mannen (4%). Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Zoetermeer komt overeen met dat van Zuid-Holland West maar is hoger dan dat van Haaglanden en landelijk.

Iets meer dan de helft van de bezoekers (55%) is van Nederlandse afkomst, 13% is van Surinaamse en 7% van Arubaanse/Antilliaanse afkomst. In Zuid-Holland West en landelijk zijn meer bezoekers van Nederlandse afkomst (tabel 1).

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2015 is het aantal consulten in 2016 gelijk gebleven.7 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gestegen met 4%, evenals in Haaglanden (6%) en landelijk (5%). In de periode 2013-2016 varieerde het aantal soa-consulten tussen 740 in 2014 en 661 in 2015 (figuur 1); de afname in 2015 is het gevolg van de gewijzigde vergoedingsregeling bij het CSG.4 Tussen 2015 en 2016 is in Zoetermeer een flinke toename te zien in het aantal consulten bij MSM met 22%; bij heteroseksuele mannen nam het aantal consulten af met 14%. De stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien.

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Zoetermeer aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Zoetermeer, 2013-2016.
Zoetermeer_4.3_Soa_F1.png

Bij ruim een op de vijf consulten wordt een soa gevonden

In 2016 is bij 22,5% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is hoger dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (17,7%), Haaglanden (17,1%) en landelijk (18,4%). In Zoetermeer is het vindpercentage hoger bij vrouwen en bij jongeren onder de 25 jaar (tabel 2). Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Zoetermeer toegenomen ten opzichte van 2015 (18,2%). Dit beeld wordt ook landelijk gezien (2015: 17,2%).

Tabel 2. Vindpercentage van minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) bij bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid, naar achtergrondkenmerken (%). Zoetermeer en Nederland, 2016.
Zoetermeer_4.3_Soa_T2.png
  • Etnische afkomst

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2016 in 19,9% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 14,5%). Chlamydia is daarmee in Zoetermeer maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen, MSM als vrouwen. Chlamydia komt meer voor bij vrouwen en bij jongere bezoekers en minder bij MSM (tabel 3). In 2015 was het vindpercentage 15,4%.

Gonorroe is bij 4,2% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 4,3%). Gonorroe komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen en meer bij bezoekers boven de 25 jaar. In 2015 was het vindpercentage 4,5%.

Syfilis werd bij minder dan 1% van de consulten gevonden (landelijk: 1,4%); alle gevallen werden gediagnosticeerd bij MSM van 25 jaar en ouder.    

Hiv en hepatitis B werden nauwelijks of niet gediagnosticeerd bij bezoekers in Zoetermeer (landelijk: 0,3%, respectievelijk 0,5%).

Tabel 3. Vindpercentage van chlamydia bij Zoetermeerse bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (%), naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, 2016.
Zoetermeer_4.3_Soa_T3.png
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/totaal#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
  6. L. van der, Smid, N. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Jaarverslag 2016. Den Haag: juli 2017.
  7. Leeuwen-Voerman, S. van, Keetman, M. , Spoormaker, R. GGD Haaglanden, Regionaal soa centrum Den Haag. Jaarverslag 2015. Den Haag: december 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties