Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Zoetermeer en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 iets meer dan 500 soa-consulten van inwoners van Zoetermeer bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 508 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Zoetermeer.6

Ruim de helft van de bezoekers is vrouw, een kwart heteroseksuele man en een op de vijf mannen die seks hebben met mannen (MSM). In Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk zijn er minder consulten uitgevoerd bij vrouwen en evenveel of meer consulten bij MSM (tabel 1).5,6

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2018.
Zoetermeer_4.3_Soa_T1.png
 • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 14 jaar, 66% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 77% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 64% en van de MSM 36%.6 Een derde MSM (34%) is 45 jaar en ouder, veel meer dan bij de vrouwen (2%) en heteroseksuele mannen (5%). Het percentage bezoekers dat jonger is dan 25 jaar is in Zoetermeer komt overeen met dat van Zuid-Holland West maar is hoger dan dat van Haaglanden en landelijk.5,6

De helft van de bezoekers (50%) is van Nederlandse afkomst, 16% is van Surinaamse en 8% van Arubaanse/Antilliaanse afkomst. In Zuid-Holland West en landelijk zijn meer bezoekers van Nederlandse afkomst (tabel 1).5,6

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 met 6% afgenomen.6 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven, in Haaglanden is het echter afgenomen (1%) en landelijk is het gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten tussen 740 en 508 (figuur 1); de afname in 2015 is het gevolg van de gewijzigde vergoedingsregeling bij het CSG.4 In 2018 is er een afname zichtbaar in het aantal consulten bij heteroseksuele mannen, na een daling in 2017 neemt het aantal consulten bij MSM weer toe. De stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien.5,6

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Zoetermeer aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Zoetermeer, 2014-2018. *
Zoetermeer_4.3_Soa_F1.png

Bij ruim een op de vijf consulten wordt een soa gevonden

In 2018 is bij 18,5% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is hoger dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (15,1%), Haaglanden (15,1%) en landelijk (18,2%). In Zoetermeer zijn er weinig verschillen tussen de diverse categorieën bezoekers (tabel 2). Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en bij bezoekers van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.5,6

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Zoetermeer toegenomen ten opzichte van 2017 (17,2%). Landelijk is het vindpercentage gelijk gebleven (2017: 18,4%).5,6

Tabel 2. Vindpercentage van minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) bij bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid, naar achtergrondkenmerken (%). Zoetermeer en Nederland, 2018.
Zoetermeer_4.3_Soa_T2.png
 • Etnische afkomst

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2018 in 16,3% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 15,7%) (tabel 3). Chlamydia is daarmee in Zoetermeer maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen als vrouwen. Chlamydia komt meer voor bij jongere bezoekers en minder bij bezoekers tussen de 35 en 44 jaar. In 2017 was het vindpercentage 15,7%.

Gonorroe is bij 3,8% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 5,5%). Gonorroe komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen. In 2017 was het vindpercentage 2,2%.

Syfilis werd bij minder dan 1% van de consulten gevonden (landelijk: 1,5%); alle gevallen werden gediagnosticeerd bij MSM van 25 jaar en ouder. Hiv en hepatitis B werden niet gediagnosticeerd bij bezoekers in Zoetermeer (landelijk: 0,3%, respectievelijk 0,4). 5,6

Tabel 3. Vindpercentage van chlamydia bij Zoetermeerse bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (%), naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, 2018.
Zoetermeer_4.3_Soa_T3.png
 • Etnische afkomst
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL:
  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
 3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
 4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
 6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties