Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft de (gezonde) levensverwachting van de inwoners van Zoetermeer. Deze informatie is gebaseerd op de sterftegegevens over de periode 2013-2016 van het CBS en de ervaren gezondheid uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).2,3 Levensverwachting en gezonde levensverwachting wordt voor de Nederlandse bevolking ieder jaar berekend. Voor kleinere regio’s zoals gemeenten en wijken is het aantal sterfgevallen per jaar te klein voor betrouwbare cijfers. Om die reden wordt gebruik gemaakt van gemiddelden over een periode van vier jaar.

Bij geboorte

Vrouwen leven langer dan mannen

In Nederland en ook in Zoetermeer leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. In de periode 2013-2016 was de gemiddelde levensverwachting van mannen uit Zoetermeer 81,0 jaar, van vrouwen uit Zoetermeer 84,6 jaar (tabel 1). Dit is iets hoger dan de gemiddelde levensverwachting voor Haaglanden en Nederland. In Haaglanden was de gemiddelde levensverwachting 80,1 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Landelijk was deze in 2016 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

Tabel 1. Levensverwachting bij geboorte en gezonde levensverwachting bij geboorte, in jaren, naar geslacht. Zoetermeer en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Zoetermeer_3.1_GezondeLevensverwachting_T1.png (1)

Vergeleken met de periode 2009-2012 is de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen uit Zoetermeer gestegen (figuur 1). Ook landelijk is de levensverwachting in de afgelopen jaren bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Landelijk wordt het verschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner, in Zoetermeer is het verschil groter geworden.

Figuur 1. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij geboorte naar geslacht. Zoetermeer 2009-2012, 2013-2016.
Zoetermeer_3.1_GezondeLevensverwachting_F1.png (1)

Vrouwen leven minder lang in goede ervaren gezondheid

De gezonde levensverwachting is voor mannen iets hoger dan voor vrouwen. Vrouwen leven dus langer (de levensverwachting is hoger), maar minder lang in goede ervaren gezondheid.

In Zoetermeer is in de periode 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen 64,1 jaar, voor vrouwen 62,0 jaar (tabel 1). Dit is voor mannen hoger dan in Haaglanden (62,2 jaar) en voor vrouwen vergelijkbaar met Haaglanden (61,9 jaar). Voor zowel Zoetermeerse mannen als vrouwen geldt dat de gezonde levensverwachting lager is dan landelijk (mannen: 64,9 jaar, vrouwen: 63,3 jaar). Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting van Zoetermeerse mannen iets gedaald en van Zoetermeerse vrouwen ongeveer gelijk gebleven (figuur 1).

Bij 65 jaar

In Zoetermeer hogere levensverwachting bij 65 jaar vergeleken met Haaglanden en landelijk

De levensverwachting bij 65 jaar in 2013-2016 is in Zoetermeer 19,5 jaar bij mannen en 22,7 jaar bij vrouwen (tabel 2). Dit is hoger dan in Haaglanden (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,5 jaar) en landelijk (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,4 jaar).

Tabel 2. Levensverwachting bij 65 jaar en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Zoetermeer en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Zoetermeer_3.1_GezondeLevensverwachting_T2.png (1)

Ten opzichte van 2009-2012 is de levensverwachting bij 65 jaar in Zoetermeer in 2013-2016 iets gestegen (figuur 2).

Figuur 2. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Zoetermeer 2009-2012, 2013-2016.
Zoetermeer_3.1_GezondeLevensverwachting_F2.png (1)

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar hoger in Zoetermeer dan in Haaglanden

Op 65-jarige leeftijd is de gezonde levensverwachting bij Zoetermeerse mannen 12,0 jaar, bij Zoetermeerse vrouwen 12,6 jaar (tabel 2). Vanaf deze leeftijd leven vrouwen dus iets langer in goede ervaren gezondheid dan mannen. De gezonde levensverwachting vanaf 65 jaar is in Zoetermeer iets hoger dan in Haaglanden, maar vergelijkbaar met landelijke cijfers. In Haaglanden was in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij 65 jaar 11,6 jaar voor mannen en 11,8 jaar voor vrouwen. Landelijk was dit in 2016 11,8 jaar voor mannen en 12,7 jaar voor vrouwen. Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting bij 65 jaar voor Zoetermeerse mannen licht gedaald en bij Zoetermeerse vrouwen gelijk gebleven (figuur 2).

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezonde levensverwachting; cijfers en context [Online]. (bezocht op 4 december 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (bezocht op 8 en 9 augustus 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0,2-12,17&D2=221,225,508&D3=182-193,195-204&HDR=G2&STB=G1,T.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties