Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners in Zoetermeer dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit en dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ruim een kwart van de inwoners van Zoetermeer voldoet aan richtlijn groente

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 27% van de inwoners van Zoetermeer minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.4 Bijna vier op de tien eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet aan de richtlijn fruit. Meer dan acht op de tien inwoners van Zoetermeer ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1).

Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit is lager dan in Haaglanden en vergelijkbaar met Zuid-Holland West. Het percentage inwoners dat minimaal vijf dagen per week ontbijt ligt in Zoetermeer lager dan in Zuid-Holland West.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Zoetermeer_8.1_Voeding_T1.png

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de voedingsrichtlijnen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).4 Dit speelt ook bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben.

Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen groente en fruit dan bij inwoners van een andere afkomst

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners van een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst ten minste vijf dagen per week.

Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag en gemiddeld opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Zoetermeer_8.1_Voeding_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén derde van de jongeren (3 vmbo) eet dagelijks groente

Van de jongeren in Zoetermeer eet één op de drie elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 32% (Tabel 1).4 Van de jongens eet 27% elke dag groente, bij meisjes is dit 40%. Op het vmbo-overig eet 30% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 36%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst eet 32% elke dag groente, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 36% (Figuur 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Voeding_T1.jpg

Een vijfde van de jongeren (3 vmbo) eet elke dag fruit

In Zoetermeer eet 20% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 26% (Tabel 1). Zowel één op de vijf jongens (19%) als meisjes (20%) eet elke dag fruit. Op het vmbo-overig eet een kwart (25%) van de jongeren dagelijks fruit, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 14%. Ongeveer één op de zes jongeren van Nederlandse afkomst eet dagelijks fruit (17%), voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit bijna een kwart (24%) (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Voeding_F1.jpg

Bijna zeven op de tien jongeren (3 vmbo) ontbijt minstens 5 dagen per week

Een meerderheid van de jongeren (67%) in Zoetermeer ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dat 74% van de jongeren (Tabel 1). Bijna driekwart van de jongens (73%) en zes op de tien meisjes (62%) ontbijten minstens 5 dagen per week. Op het vmbo-tl ontbijt ruim twee derde van de jongeren (69%) minstens 5 dagen per week, net als op het vmbo-tl (66%). Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 69% minimaal 5 dagen per week, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 64% (Figuur 1).

HAVO/VWO

Bijna de helft van de jongeren (4 havo/vwo) eet dagelijks groente

Bijna de helft van de jongeren in Zoetermeer (47%) eet elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 49% (Tabel 2).4 Meer dan de helft van de jongens (52%) eet elke dag groente, voor meisjes is dit 42%. Op de havo eet 39% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vwo is dit 57%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst eet 44% elke dag groente, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 54% (Figuur 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Voeding_T2.jpg

Drie op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten elke dag fruit

In Zoetermeer eet 31% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 37% (Tabel 2). Drie op de tien jongens (29%) en meisjes (32%) eten dagelijks fruit. Op de havo en op het vwo eten respectievelijk 28% en 35% van de jongeren dagelijks fruit. Drie op de tien jongeren van Nederlandse afkomst (28%) eten iedere dag fruit, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 36% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Zoetermeer, schooljaar 2018/2019.
Zoetermeer_Voeding_F2.jpg

Acht op de tien jongeren (4 havo/vwo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Een ruime meerderheid van de jongeren (83%) in Zoetermeer ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dit 86% (Tabel 2). Van de jongens ontbijt 88% minstens 5 dagen per week, voor meisjes is dit 78%. Op de havo ontbijt 79% van de jongeren minstens 5 dagen per week, op het vwo is dit 88%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 86% minstens 5 dagen per week, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 74% (Figuur 2).

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Eerlijk over eten [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cafeine.aspx
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties