Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie.

Meldingen (alle leeftijden)

Gemeente Zoetermeer kent een toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2016 tot en met 2018 kende gemeente Zoetermeer een grote toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag (tabel 1).5 In deze periode nam het aantal meldingen toe met 63% van 268 naar 437 meldingen. Deze toename in gemeente Zoetermeer is groter vergeleken met de toename in geheel Zuid-Holland West (60%), groter met de toename in geheel Haaglanden (50%) en groter vergeleken met de landelijke toename (21%). In de periode 2016 tot en met 2018 is eenzelfde trend waar te nemen wanneer men rekent naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners (tabel 2).

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Zoetermeer, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016-2018.a,b
Zoetermeer_7.2_Verwardepersonen_T1.png

 

Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Zoetermeer, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016-2018.a,b
Zoetermeer_7.2_Verwardepersonen_T2.png
  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift. voor psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
  5. Politie. Incidenten van personen met verward gedrag naar gemeente 2016-2018. [Online]. (bezocht op 16 mei 2018); beschikbaar op URL: https://www.politie.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties