Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie.

Meldingen (alle leeftijden)

Zoetermeer kent een kleine stijging in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2014 tot en met 2016 kende Zoetermeer een kleine toename in het aantal meldingen omtrent verwarde personen. (tabel 1) In deze periode steeg het aantal meldingen met 5% van 256 naar 268 meldingen. Deze stijging is kleiner vergeleken met die in Zuid Holland West (37%), Haaglanden (51%) en kleiner vergeleken met de landelijke stijging (26%). Over de periode 2015-2016 nam het aantal meldingen af. In de periode 2014 tot en met 2016 is eenzelfde trend waar te nemen wanneer men rekent naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners (tabel 2).

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Zoetermeer, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Zoetermeer_7.2_Verward_T1.png

 

Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Zoetermeer, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Zoetermeer_7.2_Verward_T2.png
  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift voor Psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties