Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Zoetermeer. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Zoetermeer heeft alle vaccinaties gehad

94% van de 2-jarigen in Zoetermeer heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties  is in Zoetermeer hoger dan in Nederland.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Zoetermeer_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Zoetermeer is deze daling ook zichtbaar: de vaccinatiegraad daalde van 98% in 2013 naar 95% in 2019 voor de DKTP vaccinatie. De vaccinatiegraad voor de BMR vaccinatie daalde van 98% in 2013 naar iets minder dan 96% in 2017, maar steeg daarna weer geleidelijk (figuur 1). De vaccinatiegraad voor DKTP en voor BMR is in het verslagjaar 2019 in Zoetermeer hoger dan in Nederland. De vaccinatiegraad voor de DKTP vaccinatie is boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. In Zoetermeer wordt ook de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie gehaald, in Nederland wordt die norm sinds 2016 niet meer gehaald.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Zoetermeer en Nederland, verslagjaar 2013-2019.a
Zoetermeer_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Bijna negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 90% van de Zoetermeerse kinderen alle D(K)TP vaccinaties gehad en eveneens 90% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn vergelijkbaar met Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd ligt in Zoetermeer (iets) hoger dan in Haaglanden en is vergelijkbaar met Nederland. 5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Zoetermeer_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Zoetermeer is deze daling voor de D(K)TP vaccinatiegraad zichtbaar vanaf 2013 en voor de BMR vaccinatiegraad vanaf 2014. De norm van 90% voor D(K)TP is in Zoetermeer in 2019 weer gehaald. In Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in zowel Zoetermeer als in Nederland niet gehaald.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Zoetermeer als voor Nederland.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Zoetermeer en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Zoetermeer_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Bijna de helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Zoetermeer heeft 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad is in Zoetermeer vergelijkbaar met Haaglanden en Nederland.5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
Zoetermeer_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Maar in 2019 is de vaccinatiegraad gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Dit is zowel in Zoetermeer als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Zoetermeer en Nederland, verslagjaar 2013-2019.a
Zoetermeer_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png

 

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties