Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een ritbestemming binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer. Deze spoedeisende ritten gaan over de periode 2016-2019 en betreffen mensen van 60 jaar en ouder.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60 t/m 70 jaar, 71 t/m 80 jaar, 81 t/m 90 jaar en ouder dan 90 jaar) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis en bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit Power-BI, het elektronische rittenadministratiesysteem van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Aantal spoedeisende ritten bij ouderen over de periode 2016-2019 in Zoetermeer gelijk gebleven

In 2019 werden 128 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) geregistreerd met een plaats van bestemming in de gemeente Zoetermeer (tabel 1). Dit is een groter aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (124 per 1.000 ouderen) maar kleiner dan in Haaglanden (139 per 1.000 ouderen). Het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in 2019 in Zoetermeer is gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2016, dit geldt ook voor het aantal ritten in Zuid-Holland West en in Haaglanden.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019a.
ZM Spoedeisendambulancevervoer T1

Meeste spoedeisende ritten bij ouderen boven de 90 jaar

In 2019 werden 80 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60 t/m 70 jaar geregistreerd met een bestemming in Zoetermeer. Dit aantal liep op met de leeftijd; de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 90 jaar), met 426 per 1.000 inwoners (zie tabel 2). Ook in Zuid-Holland West (311 per 1.000) en in Haaglanden (329 per 1.000) was het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen het hoogst in de bovenste leeftijdscategorie.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar leeftijdscategorie. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
ZM Spoedeisendambulancevervoer T2

Lichte afname spoedeisend vervoer bij ouderen met bestemming SEH in de gemeente Zoetermeer

De meeste spoedeisende ritten hebben als bestemming spoedeisende hulp (SEH) gevolgd door EHGV (eerste hulp geen vervoer). Gedurende 2019 werden 104 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH geregistreerd met bestemming Zoetermeer (zie tabel 3). Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016. Ook in Zuid-Holland West en Haaglanden waren de aantallen in 2019 iets lager dan in 2016.

Tabel 4. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Zoetermeer, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
ZM Spoedeisendambulancevervoer T3
  1. RAV Haaglanden. Welkom op de website van de RAV Haaglanden. [Online]. (bezocht op 1 april 2018); beschikbaar op URL: https://ravhaaglanden.com
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie. Meldkamers. Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. april 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties