Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in het mentaal welbevinden van de inwoners van Zoetermeer tijdens de coronacrisis. Er wordt ingegaan op het percentage inwoners dat zich meer of minder somber, angstig, gestrest of eenzaam voelt. Ook wordt gepresenteerd hoeveel mensen meer of minder slaapproblemen ervaren. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.
De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

Mentaal welbevinden

Figuur 1. Verandering in het ervaren van slaapproblemen, eenzaamheid, stress, somberheid en angst van inwoners vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Mentaal Welbevinden F1

Conclusie

De cijfers voor Zoetermeer zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden. Het percentage inwoners dat (veel) meer slaapproblemen, eenzaamheid, stress, somberheid en angst ervaart ligt tussen de 13% en 21%. Er is ook een kleine groep die juist minder problemen ervaart, ongeveer een op de tien inwoners ervaart minder stress.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Nederland. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 6 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

De resultaten van eerdere rondes van dit panelonderzoek zijn op te vragen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties