Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in de manier waarop inwoners van Zoetermeer de gedragsregels van de overheid opvolgen, zoals het handen wassen en het houden van 1,5 meter afstand. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Hoe houden mensen zich aan de gedragsregels?

Figuur 1. Percentage inwoners dat zich aan de gedragsregels houdt. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Coronavirus F1

Handen wassen

Figuur 2. Percentage inwoners dat altijd, meestal of vaak de handen wast. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Coronavirus F2

Afstand houden

Figuur 3. Percentage inwoners dat aangeeft dat mensen (heel) vaak of regelmatig te dichtbij kwamen (binnen 1,5 meter) tijdens de laatste keer van verschillende activiteiten. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Coronavirus F3

Bereidheid tot testen

Figuur 4. Bereidheid van inwoners (zonder klachten) om zich te laten testen als ze klachten zouden krijgen. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Coronavirus F4

Conclusie

De cijfers voor Zoetermeer zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: geen handen schudden is de maatregel die het meest wordt opgevolgd, de meeste mensen wassen hun handen na toiletbezoek. Verder blijkt dat 1,5 meter afstand houden met name lastig is tijdens het boodschappen doen en buitenshuis werken. De bereidheid van inwoners om zich te laten testen bij klachten is groot.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Nederland. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 6 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

De resultaten van eerdere rondes van dit panelonderzoek zijn op te vragen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties