Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft voor inwoners van Zoetermeer inzicht in de aspecten die van invloed zijn op het wel of niet opvolgen van de gedragsregels die zijn ingesteld door de overheid. Deze informatie is afkomstig uit de zesde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.
De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de regio.

Risico-inschatting besmetting en tweede golf coronabesmettingen

Figuur 1. Inschatting van de kans om zelf met het coronavirus besmet te raken of anderen hiermee te besmetten en kans op een tweede golf van coronabesmettingen. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F1
Figuur 2. Percentage inwoners dat het (heel) erg zou vinden om zelf met het coronavirus besmet te raken of anderen hiermee te besmetten en het (heel) erg zou vinden als er een tweede golf van coronabesmettingen komt. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F2

Helpen de maatregelen?

Figuur 3. Percentage inwoners dat denkt dat de maatregelen (heel) veel helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F3

Hoe makkelijk is het om je aan de maatregelen te houden?

Figuur 4. Percentage inwoners dat het (heel) makkelijk vindt om zich aan de maatregelen te houden. Zoetermeer en regio Haaglanden, augustus 2020.
ZM Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F4

Conclusie

De cijfers voor Zoetermeer zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: ongeveer 10% denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze zelf besmet raken, terwijl bijna de helft dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze anderen met het coronavirus gaan besmetten. De meerderheid van de inwoners denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is dat er een tweede golf van besmettingen komt. Veel inwoners vinden het (heel) erg als ze anderen zouden besmetten en er een tweede golf zou komen. De meerderheid van de inwoners denkt dat de meeste maatregelen (heel) veel helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, behalve het dragen van een mondkapje in het OV. Zoveel mogelijk thuiswerken, een mondkapje dragen en buiten de spits reizen in het OV en 1,5 meter afstand houden zijn de maatregelen die inwoners het moeilijkst vinden om op te volgen.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Nederland. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 6 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland. 

De resultaten van eerdere rondes van dit panelonderzoek zijn op te vragen via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties