Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft het aantal statushouders dat in de periode januari 2015 tot en met december 2017 gehuisvest is in Zoetermeer. Ook wordt een beeld geschetst van de herkomstlanden, leeftijd, geslacht en het opleidingsniveau van de statushouders. Deze achtergrondkenmerken hangen samen met het voorkomen van specifieke gezondheidsproblematiek en beïnvloeden de mogelijkheden tot integratie en participatie.3-6 De informatie is gebaseerd op gegevens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Gehuisveste statushouders (alle leeftijden)

In de jaren 2015 tot en met 2017 hebben zich bijna 800 statushouders gevestigd in Zoetermeer

In de jaren 2015 tot en met 2017 hebben zich 769 statushouders gevestigd in Zoetermeer (tabel 1).7 In de regio Haaglanden werden in deze periode ruim 6.300 statushouders gehuisvest, in Nederland bijna 100.000.8

Tabel 1. Aantal gehuisveste statushouders per jaar. Zoetermeer, Haaglanden en Nederland, 2015-2017.
Zoetermeer_1.2_Statushouders_T1.png

De meeste statushouders zijn afkomstig uit Syrië en Eritrea

De meeste statushouders die zich sinds 2015 in Zoetermeer gevestigd hebben, komen uit Syrië (69%) en Eritrea (17%). Een op de zeven statushouders (15%) is afkomstig uit andere landen. In figuur 1 is het aantal statushouders naar herkomstland weergegeven.7

Figuur 1. Aantal statushouders, naar land van herkomst. Zoetermeer, 2015-2017.
Zoetermeer_1.2_Statushouders_F1.png

Vier op de tien statushouders is jonger dan 18 jaar, een op de zes is ouder dan 40 jaar

Op het moment van uitstroom uit de centrale opvang was vier op de tien statushouders (40%) jonger dan 18 jaar. Een op de zes (17%) was veertig jaar of ouder. Ruim de helft (56%) was man. In figuur 2 is het aantal statushouders naar leeftijd en geslacht weergegeven.7

Figuur 2. Aantal statushouders, naar leeftijd en geslacht. Zoetermeer, 2015-2017.
Zoetermeer_1.2_Statushouders_F2.png

Syrische statushouders zijn vaker hoog opgeleid, Eritrese statushouders zijn vaker laag opgeleid

Als, binnen de regio Haaglanden, gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de statushouders, blijkt dat voor twee derde van de statushouders van 18 jaar en ouder het opleidingsniveau bekend is. Een op de vijf heeft een laag opleidingsniveau, een op de vijf een middelbaar opleidingsniveau en tevens een op de vijf is hoog opgeleid. Twee procent van de statushouders is analfabeet. Opvallend is dat onder Syrische statushouders het percentage hoogopgeleiden hoger is, terwijl er onder Eritrese statushouders meer mensen zijn met een lage opleiding (tabel 2).7

Tabel 2. Percentage statushouders (18 jaar en ouder), naar opleidingsniveau en herkomstland.
Haaglanden 2015-2017.
Zoetermeer_1.2_Statushouders_T2.png

 

  1. Goosen S. A safe and healthy future? Epidemiological studies on the health of asylum seekers and refugees in the Netherlands [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2014.
  2. Haker F, van den Muijsenbergh M, Torensma M, van Berkum M, Smulders E, Looman B, et al. Kennissynthese gezondheid van nieuwkomende vluchtelingen en indicaties voor zorg, preventie en ondersteuning. Utrecht: Pharos, 2016.
  3. Factsheet Gezondheid en gezondheidsrisico’s statushouders: wat is bekend. [online] (bezocht 20 mrt 2018); Beschikbaar op URL: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/factsheets
  4. Factsheet Syrische vluchtelingen. [online] (bezocht 20 mrt 2018); Beschikbaar op URL: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/factsheets
  5. Factsheet Eritrese vluchtelingen. [online] (bezocht 20 mrt 2018); Beschikbaar op URL: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/factsheets
  6. Dienst Jeugd en Gezondheid ZHZ. Gezondheidsprofiel Statushouders in gemeente X. 2015-2016.
  7. De gegevens over het aantal en de kenmerken van de statushouders zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Persoonlijke communicatie (22 feb 2018).
  8. Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning. [online] (bezocht 08 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/huisvesting-asielzoekers-met-verblijfsvergunning
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties