Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Zoetermeer in de komende decennia. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van drie bevolkingsprognoses. Eén hiervan is specifiek voor de gemeente Zoetermeer (Bevolkingsprognose Zoetermeer). 1 Er wordt ook gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Zoetermeer (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal Bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]). 2,3 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

De bevolkingsprognoses geven een verschillend beeld

Op 1 januari 2018 telde Zoetermeer 124.695 inwoners.4 Volgens de Gemeentelijke prognose zal het aantal inwoners afnemen naar 120.317 inwoners in 2037, een afname van 4.378 inwoners (3,5%).1 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners afnemen naar 118.200 inwoners in 2040, een afname van 6.495 inwoners (5,2%).2 Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners juist toenemen naar 143.364 inwoners in 2040 (een toename van 15,0%) en zelfs tot 150.790 inwoners in 2050, een toename van 26.095 inwoners (20,9%) ten opzichte van 2018 (figuur 1).3

Figuur 1. Ontwikkeling van de Zoetermeerse bevolking volgens verschillende prognoses. Zoetermeer, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050. * Gemeentelijke prognose loopt tot 2037.
Zoetermeer_1.3_Bevolkingsprognose_F1.PNG

Prognose naar leeftijd

Tot 2040 is de bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

De Gemeentelijke prognose en de PBL/CBS-prognose geven ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt volgens beide prognoses af. Deze afname varieert van 2.400 (Gemeentelijke prognose, 8,4%) tot 3.950 inwoners (PBL/CBS-prognose, 13,7%) (figuur 2).1,2 Ook het aantal 20- tot en met 64-jarigen neemt volgens deze prognoses af. Deze afname loopt uiteen van 9.760 (Gemeentelijke prognose, 13,3%) tot 13.314 (PBL/CBS-prognose, 18,1%). De groep 65-plussers zal juist toenemen: er wordt een toename voorspeld van ruim 7.700 (Gemeentelijke prognose, 34,5%) tot bijna 10.800 65-plussers (PBL/CBS-prognose, 48,2%).

De twee prognoses gaan er beide van uit dat de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64 jarigen) iets zal stijgen in 2037/2040. In 2018 was de groene druk 39,1%. De Gemeentelijke prognose gaat uit van een groene druk van 41,3% in 2037; de PBL/CBS- prognose van een groene druk van 41,1% in 2040. Beide prognoses gaan uit van een stijging van de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen). De grijze druk was in 2018 30,3%. De Gemeentelijke prognose gaat er van uit dat de grijze druk 47,2% zal zijn in 2037. De PBL/CBS-prognose gaat uit van een grijze druk van 54,9% in 2040.

Figuur 2. Ontwikkeling van de bevolking in Zoetermeer naar leeftijd volgens twee prognoses. Zoetermeer, 2018-prognose 2037/2040.*
Zoetermeer_1.3_Bevolkingsprognose_F2.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen4, de overige aantallen zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

  1. Gemeente Zoetermeer; JaBo Onderzoek & Statistiek. Bevolkingsprognose Zoetermeer 2017-2037. Zoetermeer, 2018.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 26 juli 2018); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline.
  3. ABF Research. PRIMOS prognose 2018. [Online]. (bezocht op 31 oktober 2018); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 16 jul 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties