Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Zoetermeer. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Meer dan 125.000 inwoners in Zoetermeer

Op 1 januari 2020 telde Zoetermeer 125.285 inwoners: 61.192 mannen en  64.093 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
ZM Bevolkingsomvang En Samenstelling T1
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2020 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 45- tot en met 69-jarigen in Zoetermeer het grootst is. Binnen de meeste leeftijdsgroepen zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Vrouwen zijn in Zoetermeer vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 66% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Zoetermeer en Nederland, 1 januari 2020.
ZM Bevolkingsomvang En Samenstelling F1

Groene en grijze druk in Zoetermeer vergelijkbaar met Nederland

De bevolkingsopbouw in Zoetermeer is vergelijkbaar met die van Nederland. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Zoetermeer is dan ook vergelijkbaar met die in Nederland: 39% in Zoetermeer versus 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Ook de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) wijkt niet af van het landelijk beeld: 33% in Zoetermeer en 33% in Nederland. Ook ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Zoetermeer een vergelijkbare groene en grijze druk.

Hoogste percentage jeugdigen in Oosterheem, hoogste percentage ouderen in Centrum, Meerzicht en Buytenwegh de Leyens

Jeugdigen (0- tot en met 14 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) wonen niet gelijkmatig verdeeld over Zoetermeer (figuur 2).3,[a] In de wijk Oosterheem wonen relatief gezien de meeste jeugdigen (22%), in Centrum de minste (respectievelijk 13%). In de wijken Centrum, Buytenwegh de Leyens en Meerzicht woont het hoogste percentage ouderen (respectievelijk 24, 24 en 22%), in Oosterheem het laagste (9%).

a Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar wijk en leeftijd. Zoetermeer, 1 januari 2020.
ZM Bevolkingsomvang En Samenstelling F2

Drie op de tien inwoners van Zoetermeer is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2020 was drie op de tien inwoners (32%) van Zoetermeer van niet-Nederlandse afkomst: 11% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 21% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Zoetermeer is hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland, maar lager dan in Haaglanden (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Zoetermeer, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2020.
ZM Bevolkingsomvang En Samenstelling T2
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 5 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 5 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 5 nov 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties