Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Zoetermeer.

Gezond gewicht in Zoetermeer

Iets meer dan de helft (53%) van de inwoners van Zoetermeer van 19 jaar en ouder kampt met (ernstig) overgewicht. Dit percentage blijft vrijwel gelijk sinds 20081. Het is in de komende jaren dus noodzakelijk met investeringen het percentage overgewicht en obesitas echt omlaag te brengen. Mensen met een gezond gewicht en gezonde leefstijl lopen minder gezondheidsrisico’s en kunnen langer zelfstandig participeren. Dat sluit aan bij het visiedocument ‘Lokaal Gezondheidsbeleid’ waarin gezondheid niet alleen een doel op zich is, maar ook een middel om andere doelen te kunnen bereiken zoals 'meer regie op het eigen leven' of 'kwaliteit van leven'2.

Een rookvrije generatie in Zoetermeer

Genotmiddelen1, zoals rookwaar, zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van genotmiddelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn. Gelijktijdig heeft het een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen vaak verslavend. Het is belangrijk dat Zoetermeer blijft inzetten op zowel de preventie van genotmiddelengebruik als de gerichte aanpak bij bestaande problematiek. Deze focus blijkt eveneens uit een onlangs verschenen onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid2.

Een gezonde leefomgeving, een gezond Zoetermeer

Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnen, die als prettig wordt ervaren, die bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De druk op de gezondheid door omgevingsfactoren (geluid, lucht, water, bodem, externe veiligheid) moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving het risico op infecties beperkt en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd.

Minder eenzaam in Zoetermeer

In Zoetermeer voelt (46%) van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam1. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 43% zich matig tot zeer ernstig eenzaam2. Het verschil tussen 19-64- jarigen (45%) en de ouderen (65 jaar en ouder) 48% is klein1.
Iedereen voelt zich gedurende zijn of haar leven wel eens eenzaam. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan eenzaamheid je ongelukkig maken of je belemmeren in het functioneren3. In het visiedocument 'Lokaal Gezondheidsbeleid'4 benoemt Zoetermeer ‘Lekker in je vel’ als prioriteit met als doel dat meer inwoners een goede psychische gezondheid ervaren en minder inwoners zich eenzaam voelen. Omdat eenzaamheid een complex en veel voorkomend probleem is dat meer zorg met zich meebrengt, wil Zoetermeer sterker inzetten op eenzaamheidsbestrijding5.

Armoede belemmert een goede gezondheid

Armoede vermindert voor mensen de kans op een goed leven en een goede toekomst. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stellen armoede in Nederland onder andere vast aan de hand van de lage inkomensgrens: alleenstaande € 960,- per maand en een gezin bestaande uit 2 ouders en 2 kinderen € 1810,- per maand. Maar armoede is meer dan een tekort aan financiële middelen. Het wordt ook bepaald door gezondheid, opleiding, achtergrond en kansen op de arbeidsmarkt.