Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de regie over het eigen leven van de inwoners van Westland. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). Hierin zijn zeven vragen gesteld om te bepalen in welke mate inwoners regie ervaren over hun leven. Deze vragen gaan onder andere over gevoelens van controle over dingen die je overkomen en het gevoel dat problemen opgelost kunnen worden.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Negen procent van de inwoners ervaart onvoldoende regie over het eigen leven

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 9% van de inwoners van Westland (19 jaar en ouder) het gevoel dat zij onvoldoende regie over het eigen leven hebben (figuur 1).3 Voor ongeveer zeven op de tien is deze regie matig en bij de rest (22%) bestaat veel gevoel van regie.

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van regie over het eigen leven. Westland 2016.
Westland_6.4_Regie_F1.png

Bij 65-plussers is het percentage inwoners dat het gevoel heeft dat ze matig of veel regie hebben over het eigen leven in 2016 niet veranderd ten opzichte van 2012 (tabel 1).3

Tabel 1. Percentage inwoners dat matig of veel regie over het eigen leven ervaart, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Westland, 2012-2016.
Westland_6.4_Regie_T1.png

Het percentage inwoners in Westland dat matig of veel regie ervaart over het eigen leven is hoger dan dat in Haaglanden, maar vergelijkbaar met Zuid-Holland West en Nederland (tabel 2).3

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat matig of veel regie over het eigen leven ervaart. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_6.4_Regie_T2.png

Inwoners met een lage sociaaleconomische status ervaren minder regie

Bij inwoners met een hoog opleidingsniveau of hoog inkomen is het percentage dat matig of veel regie ervaart over het eigen leven hoger dan bij inwoners met een laag of gemiddeld opleidingsniveau of met een laag inkomen (tabel 3).3 Hetzelfde geldt voor inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die wel moeite hebben met rondkomen. Ook bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen is het percentage dat regie ervaart hoger dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn.

Daarnaast speelt leeftijd een rol. Bij 19- tot en met 34-jarigen is het percentage dat matig of veel regie ervaart over het leven het hoogst, bij 85-plussers het laagst.

Ook inwoners van niet-westerse afkomst ervaren minder regie over hun leven

Ook etnische afkomst speelt een rol: bij inwoners van niet-westerse afkomst is het percentage dat regie over het leven ervaart lager dan bij inwoners van autochtone of overig westerse afkomst.3

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat matig of veel regie over het eigen leven ervaart, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_6.4_Regie_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

 

  1. Kempen GIJM, Ranchor AV, Ormel J, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Perceived control and long-term changes in disability in late middle-aged and older persons: an eight-year follow-up study. Psychology and Health 2005, 20(2): 193-206.
  2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: VWS, 2015.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties