Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het doen van vrijwilligerswerk door de inwoners van Westland. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen).2,3

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een derde doet vrijwilligerswerk, één op de zes heeft belangstelling

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 32% van de inwoners in Westland vrijwilligerswerk doet, dit zijn ongeveer 25.000 inwoners. Dit percentage is hoger dan in Zuid-Holland West (28%) en Haaglanden (25%) (figuur 1). Eén op de zes inwoners (16%) heeft belangstelling om vrijwilligerswerk te doen, maar doet dat nu nog niet. Vier op de tien vrijwilligers (41%) besteedt 2 uur of meer per week aan het vrijwilligerswerk.2

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet. Westland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Westland_2.5_Vrijwilligerswerk_F1.png

Bij de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) is het percentage vrijwilligers in 2016 gedaald ten opzichte van 2012 (41%) en 2008 (38%), maar vergelijkbaar met 2005 (30%) (figuur 2). Bij de ouderen wordt geen trend gezien.2

Figuur 2. Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Westland 2005-2016.
Westland_2.5_Vrijwilligerswerk_F2.png

Het aandeel vrijwilligers is het hoogst onder 65- tot en met 74-jarigen en hoogopgeleiden

In Haaglanden wordt het hoogste percentage vrijwilligers binnen de leeftijdscategorieën gezien bij 65- tot en met 74-jarigen, bij 85-plussers is het percentage het laagst (tabel 1). Bijna drie op de tien inwoners van autochtone afkomst is vrijwilliger, dit is hoger dan bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst. Bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoog opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen doet een hoger percentage vrijwilligerswerk in vergelijking met inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of moeite met rondkomen. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is een lager percentage vrijwilliger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_2.5_Vrijwilligerswerk_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Een kwart van de jongeren doet vrijwilligerswerk

Volgens de Jongerenenquête 2015 doet 25% van de jongeren in Westland vrijwilligerswerk, in Haaglanden is dit 17% (tabel 2). Van de jongeren doet 12% geen vrijwilligerswerk, maar zou dit wel willen; 15% van de meisjes en 8% van de jongens. De drie meest voorkomende redenen om geen vrijwilligerswerk te doen, zijn: ‘Ik kan er geen tijd voor vrijmaken’ (43%), ‘Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken’ (22%) en ‘De mogelijkheid heeft zich nog niet voorgedaan’ (18%).3

Tabel 2. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Westland en Haaglanden, 2015.
Westland_2.5_Vrijwilligerswerk_T2.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties