Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de sociale statusscore voor de verschillende wijken en dorpen in de gemeente Westland in de periode 1998 – 2016. De gegevens zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau.7

Wijken en dorpen

 

Lage statusscore in het dorp Ter Heijde, zeer hoge statusscore in de wijk Woerdblok in Naaldwijk

In 2016 varieerden de statusscores van de verschillende postcodegebieden in Westland tussen -1,68 (laag) en 2,15 (zeer hoog). Het dorp Ter Heijde (postcodegebied 2684) had een lage score, de wijk Woerdblok in Naaldwijk (postcodegebied 2673) een zeer hoge score (figuur 1).7

Figuur 1. Statusscore naar postcodegebied.a Westland 2016.
Westland_2.7_Sociale_status_van_wijken_F1.PNG

Over de periode 2008 – 2016 is de statusscore redelijk stabiel in de meeste wijken en dorpen

In de meeste wijken en dorpen in Westland is de statusscore redelijk stabiel over de periode 2008-2016. In een aantal postcodegebieden was er iets meer variatie over de jaren. In het dorp Poeldijk (postcodegebied 2685) varieerde de statusscore in deze periode tussen iets lager dan gemiddeld tot iets hoger dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor het Oostelijk buitengebied tussen de Poelmolenweg en de Poelkade in ‘s Gravenzande (postcodegebied 2693). In de bebouwde kom van ’s Gravenzande (postcodegebied 2692) varieerde de statusscore van gemiddeld tot hoog (tabel 1).7

Tabel 1. Statusscore naar postcodegebied. Westland 1998-2016. a,b
Westland_2.7_Sociale_status_van_wijken_T1.PNG
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/regionaal-internationaal/regionaal#definities.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status en gezondheid. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/cijfers-context/samenhang-met-gezondheid.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). VTV-2018. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen.
  4. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  5. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veelgestelde vragen over de statusscores. [Online]. Versie juni 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  6. Knol F., m.m.v. Boelhouwer J en Veldheer V. Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 2012. Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Statusontwikkeling_van_wijken_in_Nederland_1998_2010
  7. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Statusscores 2016. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores/statusscores_2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties